Nyheter

Centrallager och ny fabrik i Landvetter

Under 2020 förverkligades Bevegos största satsning någonsin då en ny produktionsenhet och centrallager öppnade i Landvetter. Genom denna satsning förflyttar bolaget sin position i värdekedjan och blir en ännu starkare aktör på marknaden.

Sedan i maj 2020 har inflyttning och uppstart av den nya verksamheten i Landvetter skett och i skrivande stund håller den sista maskinen på att driftsättas. Denna nya anläggning som är på totalt 10 500 kvm gör att Bevegos kapacitet ökar avsevärt, och den toppmoderna utrustningen gör att produkterna kommer hålla en ännu högre kvalitet.

Den nya fabriken gör att Bevego kan tillverka större volymer och korta ner sina ledtider. Att tillverka i egen regi gör att Bevego får full kontroll på produkterna och dess kvalitet, den nya fabriken är dessutom utrustad med den modernaste tekniken vilket bidrar till att tillverkningen håller högsta kvalitet. Med egen tillverkningsprocess blir Bevego flexibla i sin leverans och kan hålla en hög servicenivå.

– Vi har bland annat investerat i en laser som ger ett skärsnitt med mycket hög precision och bidrar till en otroligt hög kvalitet på våra färdiga produkter. Vårt nya unika skarvsystem är också en viktig faktor till att våra rektangulära ventilationskanaler håller en standard i världsklass, vi är otroligt stolta över våra egentillverkade produkter, säger Peter Hamberg, VD för Bevego.