Nyheter

BoKlok bygger gröna hem i Drottninghög

– Hela utvecklingen på Drottninghög är ett stort stadsdelsprojekt som leds av Helsingborgs stad och Helsingborgshem. På Drottninghög har vi haft närvaro av de boende när vi utvecklat våra projekt och vi känner verkligen att vi kan bidra till stadsdelen här och erbjuda något annat än det som funnits innan. Drottninghög är en av våra två satsningar inom ramarna för H22, vi ska också bygga i Mariastaden, där vi bygger seniorboendet SilviaBo. Oavsett område, ser vi stor möjlighet i att utveckla stadsdelarna vi är delaktiga i. Vi vill inspirera med de boendelösningar vi har, berättar Jessica Hallberg, projektchef på BoKlok.

H22 är en möjlighet att skapa framtidens val av boende. Det ska vara enkelt att leva hållbart och smart. Det finns ett nytänkande i hela stadsplaneringen.

På BoKlok bygger man på ett annorlunda sätt, genom att prefabricera byggmoduler i en fabrik i Småland. Det mesta byggs helt enkelt klart inomhus och transporteras sedan till byggarbetsplatsen där det blir ett färdigt hus på bara någon dag. Solceller på taken är ytterligare ett exempel på hur BoKlok utvecklat sitt innovativa koncept och finns i alla deras flerbostadsprojekt.

Likt alla hus från BoKlok, byggs husen på Drottninghög med trästomme för att hålla nere klimatpåverkan. Filosofin är att bygga hållbara bostäder som alla har råd att bo i.

– Att tänka grönt och hållbart genomsyrar BoKlok. Vi försöker få in det gröna även på husen med bland annat sedumtak på alla komplementhus och växtväggar. Innergårdarna utformas så att de ska uppmuntra till möten mellan människor, möjliggöra för gemenskap och en känsla av sammanhållning för de som bor där. Drottninghög är ju ett väldigt grönt område som det är, och vi försöker spara de träd som finns och kommer också att plantera nya träd och buskar för en härlig utomhusmiljö –  kanske nya äppelträd för att knyta an till historien, säger Jessica Hallberg.

De tre etapperna på Drottninghög kommer att byggas både inför, under och efter H22.

Aroma blir lägenhetshus med 36 bostadsrätter och Melba omfattar 31 radhus i bostadsrättsform.

De båda etapperna står klara våren och sommaren 2022. Astrakan, som uppförs efter H22-expot, blir 52 bostadsrättslägenheter.

Fakta:

Byggperiod februari 2021 – våren 2022

Byggherre: BoKlok Housing

Byggentreprenör: BoKlok Housing

Arkitekt: BoKlok Housing

 

Foto: BoKlok