Nyheter

Stora möjligheter för besparingar med smarta logistiklösningar

– Sparpotentialen och fördelarna är mycket stora om transporter samordnas samtidigt som byggmaterialen och byggprodukterna hanteras på ett mer planlagt sätt, säger Jenny Olsson, Supply Chain-konsult hos AFRY.

ARFY:s kunder inom bygglogistik finns bland byggentreprenörerna och då handlar det ofta om stora komplexa byggprojekt, men vinster kan göras även i mindre projekt.

En av kundgrupperna utgörs av beställare som kommuner och regioner.

– Det är kanske viktigast att beställarna tillgodogör sig en effektiv och hållbar logistikstruktur, fortsätter Jenny Olsson. De ställer sedan krav på byggentreprenörer och leverantörer av varor och tjänster. Ju tidigare i processen som man börjar planera logistiken och inför logistiklösningar, desto bättre. Det gör också att de sammanlagda besparingarna kan bli större.

Konsultens insats för kunden kan omfatta fyra faser:

Logistikanalys. Befintlig logistik. Beställarens krav och önskemål.

Design av logistiklösning.

Implementering. Etablera lösningen i kundens organisation och system.

Driftsfas. Uppföljning och kontinuerliga förbättringar.

Förutom AFRY, som ikläder sig konsultrollen, behövs två andra parter, en leverantör av det digitala logistiksystemet och en operatörspartner, exempelvis ett transportföretag.

Ett intressant referenscase är Norrlands universitetssjukhus i Umeå, där AFRY är logistikpartner, medan Myloc levererar logistiksystemet och DB Schenker utför den operativa logistiken. Med logistiksystemets hjälp kan alla berörda hålla reda på allt från inköpsorder, transporter, inleverans och även inbärning av byggmaterial och -produkter. Det går alltid att få reda på var varje kolli befinner sig.

– För våra kunder kan vi ta fram en komplett logistiklösning. För ett stort och komplext byggprojekt, särskilt på en trång byggplats kan det underlätta eller till och med vara nödvändigt med ett bygglogistikcenter (mellanlager), slingbilar som kör bestämda rutter för att hämta leveranser samt ett arbetslag som bär in material till det som byggs, och då på tider som inte stör byggproduktionen eller närliggande verksamheter, berättar Jenny Olsson.

– Uppföljningar som gjorts visar att det totala transportarbetet kan reduceras med hälften, eller i vissa fall med upp till 80 procent, avslutar Jenny Olsson från AFRY.

Illustration: AFRY