Nyheter

Skatteverket stoppade 546 miljoner av omställningsstödet innan de betalades ut

Den bransch som har mest återkrav i relation till utbetalt stöd är byggbranschen. Bland regionerna är det på motsvarande sätt Östergötland som har mest återkrav.

Det är två branscher som sticker ut. Byggbranschen har högst andel återkrav. Det ligger på 2,33 procent, satt i relation till hur mycket stöd branschen fått. På andra plats kommer konsultverksamheter, vars återkrav ligger på 0,89 procent av stödet de fått.

En geografisk jämförelse visar att regionerna med högst andel återkrav i relation till beviljat stöd är Östergötland och Jönköping. De ligger på 1,45 procent respektive 1,05 procent.

– Eftersom felen är så få totalt sett går det inte att gör en analys av varför de här branscherna och regionerna ligger i topp, säger Conny Svensson. Men vi följer utvecklingen noga när stödet nu förlängs med ytterligare perioder.

– Tack vare förkontrollen hittar vi de flesta felen direkt, säger Conny Svensson, nationell samordnare på Skatteverket. Pengarna betalas då aldrig ut. Om det behövs gör vi sedan en manuell efterkontroll av företag som fått stöd, där vi ser tecken på fel som förkontrollen missat.

Det vanligaste felet är att företag gjort utdelningar, vilket inte är tillåtet för den som vill ha omställningsstöd. På andra plats kommer att överdriva de fasta kostnaderna eller omsättningen från samma period förra året, vilket kan ge ett för högt stöd.

Fakta:

Det finns detaljerad statistik om återkraven av omställningsstödet utifrån branscher och geografi ner på kommunnivå här. Siffrorna i dokumenten baseras på en slagning från 9 februari 2021. Totalsumman på återkrav i pressmeddelandet är framtaget 17 februari 2021.

Statistiken för återkrav per bransch och geografi per 9 februari 2021:

nås från den här sidan.