Nyheter

Hur var och när ska vi vaccineras?

Det var frågeställningen när fastighetsbolaget Adapteo Sverige med vd Camilla Hensäter bjöd in till paneldiskussion via Vimeo torsdagen den 18 februari.

Behovet av flexibla fastigheter diskuterades flitigt redan under 2015-2016 då många flyktingar kom till Sverige på kort tid.

Nu kan detta segment inom fastighetsbranschen få ännu ett användningsområde när det behövs lokaler för massvaccination. Adapteo finns i hela Norden och Camilla Hensäter berättade att företaget redan byggt flera flexibla testcenter i Danmark och har förberett möjligheter att bygga lokaler för vaccination i Sverige.

– Vi har tagit fram så kallade pop-uplokaler – flexibla och modulära lokaler som snabbt kan anpassas för att genomföra vaccinationer, sa hon.

Adapteo kan sätta upp en pop-up lösning på tre dagar om godkänt bygglov finns.

Men även andra lokallösningar är möjliga. Christoffer Berg, Head of Health Room Operations på Doktor 24 berättade att företaget rekryterat ett antal sjuksköterskor som ska utföra vaccinationer i en tom konsertlokal – Konsertarenan Fållan.

–15 000 i veckan kommer att kunna vaccineras där, sa han.

I Dalarna har man funderat på en ytterligare möjlighet för vaccinationslokaler – att specialutrusta turistbussar som byggs om för ändamålet.

– Det är ju alltid risker med att köra in många äldre och multisjuka till ett och samma ställe, som jag ser det ökar man då smittrisken. Skulle vi hitta andra lösningar som är flexibla och anpassningsbara så vore det bättre, sa Ulf Berg (M), regionråd i Dalarna.

En utmaning som ställer större krav på lokaler är att den som tar Covid-19-vaccin måste vänta 15 minuter efter att den tagit vaccinationssprutan, för att sjukvårdspersonalen ska kunna avvakta biverkningar.

Det saktar ner takten i flödet.

– Det gör att man måste ha stora ytor för väntetiden efteråt. Vi är vana att vaccinera och skicka vidare i flödet, men det här är ett nytt moment: att man ska vänta kvar och övervaka, sa Christoffer Berg.

Att massvaccinationen går långsammare i Sverige än i en del andra länder är något som upprör många svenskar, men Jonas Vikman, samhällspolitisk på LIF- de forskande läkemedelsföretagen poängterade att vaccinet ändå kommit fram betydligt snabbare än vad man trodde till en början.

– När pandemin bröt ut talade man om att det skulle ta tre till fem år innan vi hade ett vaccin. Men nu har vi redan tre vacciner godkända, och fler på gång. Det vi sett är en otrolig medicinsk utveckling och ett genombrott och detta har skett bland annat på grund av ett starkt globalt samarbete mellan företagen och regeringar. Under 2021 kommer vi ha mer än nog av vaccin, och nu kommer volymer öka successivt, sa han.

Flexibla lokaler för vaccination kommer dock behövas under en lång period trodde panelen. Dels för att varje person ska vaccineras två gånger och dels för att det är mycket sannolikt att det blir massvaccination även nästa år. Dessutom kan flexibla lokaler komma att spela roll även i en post-pandemisk tillvaro. Där vill även Adapteo vara med.

– Vi ser just nu över olika koncept hur vi kan hitta gemenskapsytor där människor kan träffas under bra förhållanden. Efter pandemin tror jag saker kommer se annorlunda ut, både när det gäller kontorsplatser och mötesplatser, det kommer bli en helt annan typ av lokaler, sa Camilla Hensäter.

Adapteo bygger flexibla fastigheter för förskola, skola, vård och kontor. Modulerna byggs av trä inomhus. Företaget har 500 anställda och är verksamma i Sverige, Norge, Danmark, Finland, Tyskland och Nederländerna.