Nyheter

Congrid på frammarsch i Sverige: Digitaliserar branschen

Alla parter i byggprocessen vill nå målen om en säker byggarbetsplats och ett produktionssätt som ger en byggnad med hög kvalitet. Samtidigt känns hanteringen av skyddsronder, säkerhetsanmärkningar, besiktningar och uppföljningar väldigt betungande.

Men faktum är att det redan finns en lösning för ett smidigt arbete på byggplatsen och ett robust flöde av arbetsorder och insamlade data.

Och varför har det fram till nu varit så betungande?

För att man jobbar på det gamla sättet, med papper och penna, och har med sig buntar och rör med ritningar, som får ”hundöron” och blir nerstänkta med kaffe. I bästa fall kanske sedan mängder med pdf- och Excel-filer skickas kors och tvärs i byggorganisationen, utan ett strukturerat flöde och utan tydlig slutadress.

Lösningen på all osmidighet är verktyget från Congrid. Idén kommer från några platschefer i Finland som tröttnade på papper och penna och separata datafiler, för att övervaka kvalitetssäkring och säkerhetshantering.

Cheferna tog fasta på digitaliseringens möjligheter.

Man värvade Andrej Silverörn till företaget. Han hade lång erfarenhet av byggsektorn med 35 års meriter från service, utbildning och försäljning.

– Efter att ha upplevt hur snårigt och tidsödande det är att driva säkerhets- och kvalitetsarbete på det gamla sättet, gillade jag verkligen att vara med och utveckla ett digitalt verktyg med en app i stället, säger Andrej Silverörn, som idag är försäljningschef.

– Jag har insett betydelsen av ett användarlätt och smidigt arbetsverktyg i form av Congrids plattform och app. Och även hur oerhört avgörande supporten och servicen till kunderna är, fortsätter Andrej.

Empati med människor

– Det finns en massa människor på arbetsplatserna som inte vill ha med digitalisering att göra, och många gånger är det inte för att det är svårt utan det är ovanan som hälsar på hos individen, menar Andrej.

Företaget Congrid lägger mycket kraft på att ta fram det kunderna behöver och ta vara på alla frågor de kommer med. För företagets del handlar det inte om att ringa så många kunder som möjligt och sälja in produkter, utan det handlar om fingertoppskänsla och visa empati inför människor som faktiskt är rädda att arbeta på ett nytt sätt.

– Det är jäkla skoj att övertyga 50- och 60-talister, berättar Andrej. Många av dem är lätta att övertyga och de blir snart entusiastiska. Med deras långa erfarenhet från bygg, blir det också denna generation som ställer de klurigaste frågorna och hjälper oss att vässa vårt eget verktyg!

Ingen av de som tagit till sig ett digitalt arbetssätt vill någonsin gå tillbaka till det gamla med papper, penna, ihoprullade ritningar och svårkontrollerad mailtrafik med separata dokument.

Molntjänst

Congrid tillhandahåller en plattform för att hantera all kvalitets- och säkerhetshantering i alla byggprojekt, inklusive verktyg för hela konstruktionens livscykel: från planering, konstruktion till underhållsfasen. Lösningen inkluderar uppgiftslista, kvalitetsinspektioner, foto observationer, säkerhetsanmärkningar och mycket mer. Congrid utvecklar lösningar som syftar till att hjälpa användarna att dra nytta av programvarans potential.

Två nyheter i den pågående utvecklingen av Congrid:

Med Congrids BIM-Viewer kan du snabbt granska modelldata för din byggarbetsplats och jämföra verkligheten med vad som planerades

Frågor och svar, lista. FS-Listan samlar in dialoger med frågor och svar mellan parterna i projektet

Congrid används i alla faser av bygget, från kvalitetsplan, via besiktningar, ronderingar, anmärkningshantering, kvittering av åtgärder, uppföljning och samling av slutdokument. Appen är det enda digitala verktyg som behövs ute på byggplatsen.

– Under en besiktning som görs på det gamla viset brukar vi räkna med att hinna fyra åtgärder på 30 minuter. Med Congrid kan man bli klar på 5 minuter. Totalt all administration inräknad kan arbetstiden reduceras med 30 procent, berättar Andrej.

Systemet är transparent, all information kan ses av alla som har en relevant roll i säkerhets- och kvalitetsarbetet. Information kan sparas om när, hur och vid vilket väder (!) olika åtgärder gjordes. Garantiärenden kan hanteras och sparad dokumentation kan användas i eventuella tvister.

– Det digitala verktyget bidrar också till en positiv säkerhetskultur. Det hjälper till att minska risken för olyckor med personliga tragedier och höga viten som konsekvens, säger Andrej.

Congrid är nu på frammarsch i Sverige. I Finland har företaget redan 70 procent av marknaden, med kunder som YIT och NCC. I det stora bostadsprojektet kring Helsingfors flygplats Vantaa används Congrid. Till kunderna i Sverige hör bland andra WSP, Serneke och Cobab.

Vart vänder man sig?

Congrid har en generös webbplats, där systemets användningssätt och funktioner presenteras. Utbildning och support är kärnfunktioner hos Congrid. Webinarier har olika inriktningar beroende på vilken roll du har. Sedan finns snabbutbildning, grundutbildning och avancerad utbildning.

För att nå Congrids starka position från starten 2013 och till i idag har Andrej handplockat en handfull personer till sina kollegor som har sin expertis inom supportfrågor, försäljning, och service och alla har samma synsätt att de finns till för att hjälpa kunderna med allt de är i behov av och lite till.

– Ett av de bästa betyg vi får är att 95 procent av de som var tveksamma i början är just dom som vill veta ännu mer om systemet, avslutar Andrej Silverörn på Congrid.

Fakta:

Congrid är en molntjänst. Plattformen LIVE hanteras via din kontorsdator medan appen är arbetsverktyget på byggplatsen. Allt som görs på appen uppdateras direkt i plattformen. Beroende på vem du är – besiktningsman, arbetsmiljöansvarig, KMA-chef, byggentreprenör, ue, konsult eller byggherre, väljer du relevanta moduler och funktioner i Congrid. Byggentreprenör/beställare kan spara slutdokumenten. Congrid har öppet API som gör det möjligt att integrera Congrid till kundernas interna system, t.ex. ERP.