Nyheter

Byggpartner: Ramavtal för Region Dalarna

ByggPartner Byggservice har erhållit preliminär tilldelning av två olika ramavtal för Region Dalarna.

Båda avtalen gäller entreprenadarbeten. Det ena för Falu Lasarett och det andra för Avesta Lasarett.

Avtalslängd är 2 år med 1+1 optionsår.Tilldelningen kan överklagas tom 2021-03-02