Nyheter

Smidigt och säkert brandtätningssystem från Flameguard

Tenmat Mark 2 är ett nytt, smidigt och säkert brandtätningssystem bestående av ett massivt svällband och ett finmaskigt, hållfast aluminiumnät för skydd av luftspalter i takfot.

I händelse av en brand förseglar det breda, brandsvällande bandet luftspalten. Samtidigt fastnar sticklågor, gnistor och värme effektivt i det flamskyddande nätet, som fungerar som en barriär mot lågorna – och begränsar risken för brandspridning via luftspalten vidare in till vinden.

Godkänd och bedömd

Tenmat Mark 2 kan i det utförande som beskrivs i tillhörande montageanvisning användas för att uppfylla avsnitt 5:535 i BBR. (BTU 210125).

Det brandsvällande bandet är bedömt och godkänt av Byggvarubedömningen och även bedömt av SundaHus, samt listat i Svanens Husproduktportal och därmed godkänt att använda i Svanenmärkta byggprojekt.

Nätet stoppar sticklågor

Det obrännbara nätet av aluminium är en viktig del i systemets funktion. Nätet skall fästas direkt bakom eller direkt framför det brandsvällande bandet.

Infästningen av nätet är mycket enkel. Man använder bara en häftpistol och fäster upp nätet med häftklammer.