Nyheter

Kristdemokraterna: Satsa på en trygg stadsplanering

”Brottslighet är ett polisiärt problem, men målet måste vara att förebygga – och då måste det satsas på en trygg stadsplanering. Annars begränsas livet för väldigt många människor”.

Det skriver kristdemokraterna Larry Söder och Andreas Carlson i et inlägg på siten ETC:

”Sverige har idag 60 utsatta områden där otryggheten är extra stor. I dessa områden är det också vanligt med en närmiljö, ett centrum, gångtunnlar och naturnära stråk som är eftersatta, dåligt belysta eller nedklottrade. En sådan miljö är en grogrund för upplevd otrygghet och tenderar att föra med sig sämre beteenden.”

”I Stockholms stad har Kristdemokraterna bidragit till trygghetsskapande åtgärder genom att tillföra medel för upprustning av gator och torg. Åtgärderna har exempelvis varit att förbättra belysningen i tunnlar, parker och andra ställen där människor vistas.”

”Kristdemokraterna vill gå samma väg. Därför har vi föreslagit ett statligt tillskott om 1,35 miljarder kronor för trygghetsskapande åtgärder i den fysiska miljön. Arbetet ska genomföras tillsammans med främst kommunerna, fastighetsägarna, polisen och civilsamhället. Arbetet ska leda till direkta och synbara förbättringar och en plan tas fram på hur förbättringarna ska bli långvariga.”

Läs hela debattartikeln här:

https://www.etc.se/debatt/upprusta-lokalomradet-att-oka-tryggheten