Nyheter

Ny utbildning: Säkrare lyft enligt ISO-standard

Nu lanserar Ramirent sin utbildning Säkrare lyft enligt ISO-standard, för att uppfylla byggbranschens efterfrågan på praktiska moment i säkerhetsutbildningen. Första utbildningstillfället sker i mars.

Att utbildningen Säkrare lyft ska innehålla praktik, har efterfrågats av branschen som ett led i att skapa säkrare arbetsplatser för personer som jobbar med olika typer av lyftredskap.

Klämskador på grund av missförstånd eller otydligheter mellan de som jobbar på marken och kranföraren som sitter uppe i luften, är tyvärr vanliga. Likaså olyckor som inträffar på grund av tappad last, felaktiga kopplingar eller okunskap om hur vikt och utformning påverkar hur lasten beter sig.

– När vi nu adderar praktiska övningar till vår tidigare teoretiska kurs, blir det tydligare för deltagarna vad som faktiskt kan hända när man jobbar med olika typer av lyftredskap, säger Lars Ölvestål, säljutvecklingschef på Ramirent. 

Kursen ger grundläggande kunskap i hur man genomför en lyftoperation säkert och effektivt. Här får deltagarna lära sig att koppla och använda lyftredskap och dirigera en kran på ett sätt som minimerar risken för skador på människor och material.

– Kursen vänder sig i första hand till personer som ska koppla last med lyftredskap eller dirigera en lyftanordning, men är även värdefull för andra som jobbar med lyftarbeten där olika typer av byggkranar används, säger Lars Ölvestål.

Kursen genomförs under en dag och avslutas med ett praktiskt och teoretiskt test. Efter godkänt resultat kan man få sitt utbildningsbevis registrerat på sitt ID06. Säkrare lyft (ISO) med praktik startar den 24 mars i år och är en del i Ramirentskolans utbud av totalt ett 25-tal kravutbildningar. Utbildningen följer byggbranschens krav och standard ISO SS-ISO 23853, AFS 2006:6, AFS 2006:7.