Nyheter

Värtahamnen – Stockholms nya stadsdel

Stadsdelen Värtahamnen blir färdig 2030 och kommer då att innesluta det gamla hamnområdet i Värtahamnen och med strandkanten mot havet som naturlig gräns.

Stockholms östersjömiljö ska bli en plats att både bo i och vilja besöka. Här planeras det för 5000 boende och ungefär 20 000 människor får sina arbetsplatser här.

Det kommer således att i direktanslutning till storstadens närmaste havsmiljö och med utsikt mot Värtan, Lidingö och Värmdö att uppföras kontor, butiker, idrottsmöjligheter, skola,, caféer och restauranger.

Äldre lokaler görs om för nya ändamål och en ny tid. Och delar av historiska miljöer får i den nya visionen vara kvar; såsom Värtans vackra lilla stationshus från 1882 – för att inte tala om restaurang Skeppet med sin välbekanta gula träfasad, där HasseåTage firade triumfer.

– Ja, här ska vi åstadkomma en unik atmosfär med plats för möten, kreativitet och öppenhet som är både inspirerande för olika aktiviteter – och samtidigt hållbar förstås, säger Kristina Alvendal, som företräder Stadsutvecklarna i Värtahamnen AB.

Stadsutvecklarna i Värtahamnen har låtit Novus undersöka vad stockholmare i nio olika stadsdelar egentligen tycker.

Vad är viktigt för att trivas i ett område?

Hur skapas en mysig atmosfär?

– Svaren har blivit en del av planerings- och utvecklingsarbetet i nya Värtahamnen, fortsätter Kristina Alvendal.

Hamnmagasin

Historien kring Värtan är i korthet att hamnen kom till åren 1879–1886 efter att Stockholms stad införskaffat mark med avsikt att skapa en hamn för kol och annat skrymmande gods.

Gods- och persontrafik drogs fram genom Värtabanan och i början av 1900-talet utvidgades och fördjupades hamnen och 1903 invigdes det närbelägna koleldade Värtaverket.

Men än i dag känns fortfarande som en ”bakgård”, med stora oljecisterner, industrier och en ganska ogästvänlig plats, eller hur?

– Ja, platsen idag är delvis brokig och ogästvänlig. Men det ska vi förstås ändra på – radikalt, säger Kristina Alvendal. Faktum är att området från fartyg och färjor har ungefär 4,5 miljoner besök per år. Många far vidare direkt med taxi eller kollektivtrafik. I framtidens stadsdel ska det finnas anledning att stanna kvar.

Busigt och inbjudande

Kajerna i Värtahamnen ska bli vackra och inbjudande promenadstråk med verksamheter och restauranger. Stadskvarteren i området ska ha utgångspunkten i en ”tät stadsstruktur med slutna gårdar”. Intill hamnpirarna ska uppföras högre hus som skärmar av den emellanåt bullriga och livfulla hamnverksamheten.

I bottenvåningarna i stadskvarteren kommer det att finnas butiker och lokaler för olika verksamheter med en kreativ och aktiv stadsmiljö. Puls och mångfald i arkitekturen eftersträvas.

– Vi vill ha det lite ”busigt”, och undvika stadsmiljöer som är alltför tillrättalagda. Inte stereotypt, utan det ska vara en miljö där citypuls blandas med trygga bostadskvarter, kulturaktiviteter, kreativa möten, idrottsutövande och mycket annat. Det ska helst vara liv och rörelse dygnet runt, säger Kristina Alvendal.

Nio minuter från Stureplan

Förbindelserna är en nöt att knäcka. Värtahamnen är en del av Stockholms innerstad, och området ligger egentligen mindre än 10 minuter från Stureplan.

Frågan är hur boende och besökare tar sig dit. I dag finns bussförbindelse, båtlinjer och tunnelbanan till Gärdet, Spårväg City är ”på gång” och utgör förstås en del av planerna i den nya stadsdelen.

Möjligheterna till en Östlig förbindelse finns i åtanke och är förstås med i den ”stora bilden”, vilket skulle kunna ge möjligheter till spårväg till Sickla. Och om det råder en viss tvekan om framtida förbindelser, så är förstås tillkomsten av Norra Länken 2014 redan en ”modern dörröppnare” för boende och arbetande i hela området, och som omfattar inte bara Norra Djurgårdsstaden utan även Lidingö.

”Stadsutvecklarna i Värtahamnen AB” har startats av Stockholms hamnar, Vasakronan, Bonnier Fastigheter, Wallfast, Kungsleden, Niam och Capman.

Även Stockholms stad är en del i samarbetet. Och det nya bolaget kan betraktas som ett nytt grepp inom stadsutveckling i Stockholm.

– Ja det är nog faktiskt ganska unikt att vi bildat ett särskilt bolag för att samordna och driva på i framväxten av Värtahamnen och på det sätt vi arbetar, avslutar Kristina Alvendal.