Nyheter

Ny metod för att åtgärda sjunkande källargolv

Sjunkande källargångar gjorde att bostadsbolaget Wallenstam anlitade Stabtech med sin unika geopolymermetod. Efter en månads arbete fördelat över tre etapper var problemet åtgärdat och de boende har inte störts under arbetets gång. 


– Tack vare Stabtech kunde vi på ett hållbart och kostnadseffektivt sätt åtgärda våra fastigheter med minimal påverkan för de boenden, säger Anna-Karin Malmqvist, förvaltningschef på Wallenstam.

I fjol anlitades mark-och grundförstärkningsföretaget Stabtech av bostadsbolaget Wallenstam då de hade problem med sjunkande källargångar. När grundvattennivåer ändras påverkar det fastigheternas bärande konstruktion, vilket gör att åtgärderna som krävs ofta är omfattande, dyra och tidskrävande.

Wallenstam stod inför beslutet att riva ut allt från förråd till tvättstugor, och därmed tvingas hitta lösningar på omständliga bekymmer för bostadsgästerna under tiden som reparationen pågick. Istället anlitades Stabtech efter att ha presenterat en innovativ lösning på problemet.

– Det var ingenting som behövde rivas ut, allt kunde stå kvar precis som det var. Injekteringen av geopolymer går nämligen väldigt fort och är knappt märkbar för de som bor i fastigheten. Wallenstams åtgärdeskostnader minskade kraftigt tack vare geopolymermetoden, säger Emil Belfrage, VD för Stabtech.

Om geopolymermetoden


Sedan 2014 har Stabtech arbetat med grundförstärkning av alla sorters byggnader och specialiserat sig inom geopolymer, en särskild massa som Stabtech producerar själva och som består utav två komponenter.

Idag är de Sverigeledande inom området och uppfyller de högsta kraven inom både säkerhet och miljö. Den innovativa metoden som Stabtech använder går ut på att injektera geopolymer genom 12-16 mm hål under grundkonstruktionerna.

Det skapas därefter ett tryck mellan mark och grundkonstruktion där geopolymererna expanderar och fyller ut hålrum, binder samman fraktioner och konsoliderar jordar. Trycket är så starkt att det kan lyfta golvet horisontellt, vilket var precis vad Stabtech gjorde i Wallenstams fastigheter. Utöver att tillvägagångssättet går väldigt fort och är bullerfritt så har materialet dessutom en hållbarhet på 50-100 år.

– Enligt Sveriges Geologiska Undersökning kommer den globala uppvärmningen att påverka grundvattennivåerna allt mer, vilket i sin tur leder till att att sättningsskadorna ökar. Vår metod är smidig, hållbar och avsevärt lägre i kostnad jämfört med traditionella metoder. Helt enkelt ett utmärkt alternativ för att grundförstärka alla sorters byggnader och fastigheter, avslutar Emil Belfrage. 

För att läsa mer om Stabtech och geopolymermetoden:

klicka här