Nyheter

Skanska Finland väljer Congrid-programvaran för kvalitets- och säkerhetshantering

Skanska Finland har valt Congrid som sin programvara för kvalitets- och säkerhetshantering för sin produktion. Mer än 100 Skanska-byggplatser kommer att använda Congrid för att utföra arbetsmiljöåtgärder, kvalitetsinspektioner och defekthantering.

– Kategorier utifrån typ av defekt har skapats för defektmeddelanden, vilket gör att vi kan lära oss av våra misstag och förbättra vårt arbete. Vi kommer även att använda Congrids system för att utföra granskningar av företagsledning och övervakningsrundor kopplade till hur byggplatsen ser ut och fukthantering. Att samla en byggplats kvalitets- och säkerhetsdata i ett system gör att vi kan övervaka situationen på våra byggplatser i realtid och reagera på tillkortakommanden och defekter på en gång, säger Riia Aaltonen, kvalitetsansvarig på Skanska.

Sedan våren 2020 har mer än 500 Skanska-medarbetare redan använt Congrid-programvaran i kvalitets- och säkerhetshanteringen på våra byggplatser. 

Målet är att ge information om dess användning via platsspecifika utbildningstillfällen. Vi har också haft webbinarier så att alla som är intresserade kan få information om programvaran innan de får sin egen projektutbildning. Utöver byggplatsspecifika utbildningstillfällen kommer Congrid och Skanska också att organisera webbinarier för alla Skanska-användare, där information om Congrid utifrån kvalitets- och säkerhetsperspektivet i synnerhet kommer att finnas tillgänglig.

– Introduktionen av programvaran har gått mycket bra, ja till och med utan större problem, vilket har varit skönt. Det är tydligt att Skanska har många människor som vill samarbeta med oss, vilket blir extra tydligt i deras entusiasm avseende de möjligheter som systemet erbjuder och deras önskan att involvera underleverantörer i kvalitetshanteringen, säger Timo Makkonen, VD för Congrid. 

Redan från start har Skanska kunnat delta i skapandet av en lösning som på bästa sätt uppfyller företagets behov, och driftsmodellen har utvecklats utifrån den återkoppling som vi har fått från byggplatserna. 

– Att arbeta med utvecklingen av systemet tillsammans med Skanskas drivna och hårt arbetande systemadministratörer har varit meningsfullt eftersom de har tydliga mål och en genuin önskan om att hjälpa användarna att lyckas i sitt arbete. Det märks att systemadministratörerna och alla Skanskas medarbetare som använder Congrids programvara strävar efter att säkerställa den högsta kvalitets- och säkerhetshanteringsnivån i företaget, säger Jane Nurmala, Congrids kundframgångschef