Nyheter

Mestergruppen förvärvar XL-Bygg Lundgrens

Bygghandelskoncernen Mestergruppen förvärvar XL-Bygg Lundgrens och söker nu en ny lokal entreprenör att äga och driva bolaget vidare inom XL-Bygg kedjan.

– För rätt person är vi villiga att erbjuda delägarskap i verksamheten då vår unika affärsmodell bygger på att varje anläggning drivs av en lokal entreprenör, säger Carl Littlewood, Kedjechef XL-Bygg.

Sedan 1979 har Anders Lind med familj drivit XL-Bygg Lundgrens i Kalmar som under åren blivit en stark aktör på den lokala marknaden. På grund av att Anders Lind går i pension, går Mestergruppen i veckan in som ny ägare för att säkra att bolaget kan drivas vidare i samma fina entreprenörsanda och säkerställa att bolaget finns kvar inom XL-Bygg familjen.

–  Det var viktigt för oss att verksamheten tas över av ett bolag som kan föra mitt livsverk vidare i samma anda och under starkt varumärke, och dessa kvalitéer kände vi att Mestergruppen och XL-Bygg hade så vi är mycket glada för att landa i detta beslut, säger Anders Lind, tidigare ägare till XL-Bygg Lundgrens.  

Som en del i Mestergruppens ambition, om att värna den fria fackhandeln i Sverige, är ett av verktygen möjligheten att gå in som ägare helt eller delvis i anläggningar som av olika anledningar behöver säljas. På detta sätt kan Mestergruppen säkra att de lokala entreprenörsdriva bolagen får en möjlighet att drivas vidare med lokal särprägel och kundrelation.

Detta är det andra fallet där Mestergruppen tar vara på denna möjlighet. Det första var i Mora och Rättvik där Mestergruppen numera samäger och driver XL-Bygg butikerna tillsammans med två av de tre tidigare delägarna.

– Jag är väldigt glad att vi har denna möjlighet. Konsolideringstakten har varit hög inom bygghandeln de senaste åren och den fria fackhandeln har blivit hård ansatt av kapitalkedjornas uppköpsrace. De muskler som Mestergruppen nu besitter, och vår flexibla modell, gör att vi kan hitta olika lösningar som passar för de unika förutsättningar som varje medlem har, säger Tomas Hedman Strömhielm, Operativ chef på Mestergruppen och ansvarig för förvärv.

Mestergruppen har inte som grundmodell att driva butiker helt själva. Därför kommer nu sökandet efter nästa lokala entreprenör i Kalmar att påbörjas.

– Vi vill att varje butik inom XL-Bygg skall drivas med unikt engagemang och känsla för varje kunds enskilda behov. Detta tror vi att endast en lokal entreprenör kan åstadkomma. Därför är vår ambition att hitta en ny stjärna i Kalmar som kan komma in och driva bolaget vidare i samägande med oss, säger Carl Littlewood, Kedjechef XL-Bygg.