Nyheter

MaxFASTIGHETER förvärvar fastighet i Karlstad

MaxFASTIGHETER i Sverige AB  har förvärvat bolaget XOEL Körkarlen AB innehållande fastigheten Blandaren 1 i Karlstad kommun.

Köpeskillingen för bolaget uppgår till 25 Tkr och det underliggande fastighetsvärdet i affären uppgår till 31 Mkr. Det totala hyresvärdet uppgår till drygt 2,7 Mkr och förvärvet görs till en direktavkastning på 7,7 %.

Fastigheten, bestående av kontor och lager, med total uthyrbar area på 3 573 kvm är på tillträdesdagen fullt uthyrd till KAMIC Installation AB. Återstående kontraktslängd uppgår till 5 år.