Nyheter

Lansering: ISOVER InsulSafe® Wall

ISOVER InsulSafe® Wall är speciellt framtagen för sluten regelkonstruktion och är en miljövarudeklarerad lösullsisolering med låg klimatpåverkan

Nu lanseras ISOVER InsulSafe® Wall, speciellt framtagen för sluten regelkonstruktion, framförallt ytterväggar.

ISOVER InsulSafe® Wall är en lösullsisolering av ren glasull med utmärkt isolerförmåga och installerad jämnhet. Produkten blåses på plats av certifierad lösullsentreprenör.

Produkten har samma fördelar som InsulSafe® men kräver mindre materialåtgång för att uppnå samma prestanda som vid användning av originalprodukten.

Den ger dessutom en bättre jämnhet och bra fyllning i hela konstruktionen. InsulSafe® Wall är en Premium-produkt med marknadens bästa lambdavärde för lösullsisolering.

En produkt med många fördelar

Med InsulSafe® Wall får man en säker, trygg och väl beprövad värmeisolering, tillverkad av minst 70 % återvunnet glas och i bästa brandklass (obrännbart material). För byggentreprenören sparar det tid då installationen görs snabbt och effektivt av lösullsinstallatör och är en process med minimal mängd spill och skräp.

– Med ISOVER InsulSafe® Wall uppnår du bästa möjliga isolervärde för lösull, det vill säga lambda 33. Produkten fyller facken mycket bra, vilket eliminerar risken för köldbryggor och glipor i isoleringen, och ger en långsiktig energieffektiv isolerlösning, berättar Per Larsson Ferm, Produktchef Teknisk isolering och Lösull. Med ISOVER InsulSafe® Wall får du dessutom en produkt med låg klimatpåverkan och som är miljövarudeklarerad med en så kallad EPD. Produkten tillverkas av minst 70 % återvunnet glas. Den installeras helt utan spill och tillverkas vid ISOVERs fabrik i Sverige, vilket bidrar till korta transporter och låga klimatutsläpp.