Nyheter

Bolist avslutar 2020 mycket starkt

–  Framgången kan förklaras med att vi har den stora kedjans möjligheter tillsammans med starka entreprenörer på de enskilda orterna, säger Magnus Hemmingberg.

Bolist avslutar 2020 mycket starkt och ökar volymen på jämförbara bara enheter med 17 %.

Branschen hade en utveckling på 9,8 % vilket visar att Bolist som kedja presterat starkt under 2020.Inom Bolist ingår även järnhandelskedjan Järnia. Båda bygg- och järnhandelskedjorna riktar sig mot både privatkund och yrkeshantverkare och ser en stark utveckling för 2020 inom båda kundgrupperna.

– Den största delen av volymökningen är genererad av det fantastiska arbete våra delägare och medarbetare gjort ute i bygghandeln och butikerna lokalt. Vi är mycket tacksamma för den höga service de ger till våra kunder ute i verksamheten, säger Magnus Hemmingberg, Kedjechef Bolist.

Både Bolist och Järniahar varit snabba på att ställa om utefter de nya förutsättningar som ställdes under 2020 i och med pandemin.Då de finns på 190 orter och därtill har bolist.se och järnia.se och haft butikerna som utlämningsställen, så har de också fått en närhet till sina kunder och under pandemin kunnat lösa deras behov.

– Grunden för vår framgång är och kommer alltid att vara det lokala entreprenörskapet i samspel med den stora kedjans fördelar,säger Magnus Hemmingberg, Kedjechef Bolist.

2021 startade bra för Bolist och Järnia och under det kommande året kommer bygg- och järnhandelskedjorna fokusera på att utveckla deras kunderbjudande.

Bolist och Järnia kommer påbörja utrullningen av ett nytt butikskoncept för deras butiker. De kommer även fortsatt att ha fokus på att nyttja de synergier inom inköp, logistik och digitalisering som skapades då de under 2020 förvärvades av Mestergruppen Sverige AB där även bygghandelskedjan XL-Bygg ingår.

– Detta går helt i linje med vår strategi med att ha den stora kedjans möjligheter tillsammans med alla starka entreprenörer på de enskilda orterna och vi ser därför att vi har alla förutsättningar att fortsätta med denna fina utveckling, säger Magnus Hemmingberg.