Nyheter

Elva branschorganisationer: ”Sverige behöver ett samhällbyggnadskliv – nu!”

I fredags träffade företrädare från samhällsbyggnadssektorn finansmarknads- och bostadsminister Per Bolund för att diskutera ett högt och hållbart bostadsbyggande.

”Vi vill se ett helhetsgrepp vad gäller politiska åtgärder för vår sektor. Det är dags för ett samhällsbyggnadskliv och en politisk handlingsplan som möter upp branschens färdplaner för att nå uppsatta klimatmål”.

Det skriver företrädare för elva branschorganisationer, bland annat Anders Robertsson, Maskinentreprenörerna, Erik Haara, Glasbranschföreningen, Catharina Elmsäter-Svärd, Byggföretagen m.fl. i Dagens samhälle:

”Beställarledet, som till stor del består av stat, kommuner och regioner, behöver i högre grad ställa rätt krav i upphandlingar som stimulerar till utveckling för klimatneutralt byggande. Samhällbyggnadssektorn levererar redan i dag digitala klimat- och miljödata som möjliggör spårbarhet och uppföljning under en byggnads livscykel. Men vi efterlyser en större förståelse för hur prissättning i exempelvis offentliga anbud påverkas av omfattande klimatambitioner.”
Läs hela debattartikeln här:
Bild av joffi