Nyheter

Anders Mårtensson ny VD för Svenska Kyl & Värmepumpföreningen

Den 1 juni tillträder Anders Mårtensson som vd för Svenska Kyl & Värmepumpföreningen. Han tar över efter Per Jonasson, som varit bolagets vd sedan 2010. Anders kommer närmast från VVS Fabrikanternas Råd och rollen som vd där.

Anders har från sina 7 år på VVS Fabrikanternas Råd betydande erfarenhet av arbete i en branschorganisation samt en djup kunskap om energimarknaden. Anders har även en stor vana av att samverka med andra bransch- och näringslivsorganisationer samt myndigheter och politiker.

– Jag är mycket glad över att få uppgiften att leda Svenska Kyl & Värmepumpföreningen, säger Anders Mårtensson. Det finns otroligt mycket kompetens i branschen och jag ser fram emot att tillsammans med alla duktiga medarbetare på SKVP se till att driva branschens utveckling vidare.

Anders Mårtensson tillträder rollen som VD för Svenska Kyl & Värmepumpföreningen den 1 juni 2021 och efterträder därmed Per Jonasson som går vidare till Incert den 18 januari.

Fram till Anders tillträde, kommer Johan Barth att agera tillförordnad VD på föreningen. Johan har lång erfarenhet som styrelseledamot i SKVP:s styrelse, samt har fram till slutet av 2019 arbetat som VD på dåvarande Geotec, Svenska Borrentreprenörers Branschorganisation och VD på Svenskt Geoenergicentrum.