Nyheter

Stig Engström, Engcon: ”Säkerheten måste prioriteras ännu mer!”

Här kommer ett inlägg från Stig Engström, ägare och grundare av Engcon om säkerheten på våra byggarbetsplatser och nollvisionen:

”Optimistiskt trodde jag att alla i entreprenad- och byggbranschen anser att säkerhet är den enskilt viktigaste frågan. Att säkerhet trumfar lönsamhet och effektivitet”

Tyvärr ser verkligheten annorlunda ut. Under 2020 har 30 personer förolyckats på jobbet i Sverige, vilket är beviset på att vi har en lång väg kvar till en nollvision. Att våga satsa på ny teknik och ställa högre krav på varandra hävdar jag bestämt är nyckeln till säkrare och tryggare arbetsplatser, som DESSUTOM blir lönsammare och effektivare.

Jag hade hoppats att 2020 skulle bli året då krafttag skulle till för att skapa den förändring som krävs för att antalet olyckor på svenska byggarbetsplatser skulle kunna minska men så blev det inte. Vi kommer nog alla minnas 2020 som året då Covid-19 lamslog världen istället. Samtidigt får det inte stoppa säkerhetsarbetet.

Vanliga olycksorsaker är tidspress, tappat fokus, ovan personal eller byten mellan olika typer av grävmaskiner. Det är i dessa lägen som tekniken måste kliva fram. Därför utvecklar Engcon smarta lösningar som eliminerar handhavandefel och motarbetar olyckor – det ska inte gå att göra fel! Lösningarna som gör skillnad och bidrar till att alla får komma hem till sina familjer när arbetsdagen är slut måste bli standard i branschen. Vi måste höja medvetenheten om säkerhetsfrågor på arbetsplatser, olyckorna är idag ett allvarligt och faktiskt onödigt problem i grävbranschen.

Engcon har utvecklat marknadens säkraste system som varnar med både ljud- och ljussignaler i händelse av ett felkopplat verktyg. Föraren måste då sätta ner verktyget helt på marken för att kunna lossa den, en funktion Engcon är helt ensamma om. I sitt sortiment har Engcon också en standardiserad låspanel som innebär att föraren styr verktygslåsningen på samma sätt oavsett grävmaskinsmodell. Det kan låta banalt men faktum är att till och med grävmaskiner av samma märke kan ha olika upplägg för viktiga funktioner. Det kan liknas med att gas- och bromspedal skulle placeras på olika ställen beroende på bilmodell.

Sedan 2013 har jag gått på om att branschen borde enas om en gemensam nollvision. Så när mina kollegor föreslog att vi skulle starta ett globalt säkerhetsinitiativ, ‘Dig Smart. Dig Safe ‘, för att skapa debatt och lyfta fram användningen av smart teknik för att förhindra olyckor, tyckte jag först att det kändes onödigt. Men när jag blickar tillbaka och ser hur lite vi har åstadkommit på sju år inser jag att vi måste fortsätta debatten. Målet med initiativet är att skapa en branscherkänd nollvision för antalet grävolyckor. Det kommer uppenbarligen att ta tid.

Engcon kan inte förändra branschen ensam. Andra producenter behöver också utveckla säkrare produkter, stora aktörer måste ha större säkerhetskrav i sina upphandlingar men dessutom måste entreprenörerna investera i säkra produkter.

Räcker inte det är vi positiva till regleringar från myndigheter och politik. Men det måste till syvende och sist vara en gemensam insats av alla berörda. Det är jag övertygad om. Tillsammans klarar vi detta!”

– Stig Engström, ägare och grundare av Engcon, som sedan 2013 brinner för säkerhetsfrågan-