Nyheter

Helio och Alma bildar gemensamt bolag inom coworking och kontor

Helio och Alma går ihop och bildar ett nytt bolag med sammanlagt åtta enheter runt om i Stockholm. I spåren av Corona har omvandlingen på kontorsmarknaden från traditionella kontor till flexibla lösningar accelererat, och nu går företagen ihop för att ta vara på den ökande efterfrågan.

– Helio och Alma är en spännande match. Vi jobbar med olika segment av marknaden, men förenas i övertygelsen att morgondagens kontor kommer vara något annat än idag. Coronaviruset och hemarbetet har fått många företag att tänka till om hur de ska arbeta framtiden, och efterfrågan har förändrats till att större bolag än tidigare letar alternativ till sitt traditionella kontor, säger Patrik Åström, VD för den nya koncernen.

Corona-krisen har fått många företag att titta på alternativ till det traditionella kontoret och undersöka hur en kombination av hemarbete, flexibilitet och möten kan se ut i framtiden.

Efterfrågan på kontor på mindre än 100 m2 har ökat med över 30% sedan pandemin bröt ut i mars enligt Objektvisions sökstatistik, och ser att trenden syns både i och utanför Stockholm. McKinsey ser också att ett förändrat kontorsbeteende efter pandemin kommer att leda till att bolag kommer kunna spara upp till 30% på deras kontorsrelaterade kostnader.**

– Jag tror inte på att hemma-jobbandet tar över, men däremot kommer kontorets roll att förändras. Enskilt arbete kommer att ske hemma, medan kreativt och kollaborativt arbete sker på ett väldesignat, servat och människovänligt kontor, avslutar Patrik Åström.

Alma och Helio kommer att fortsätta vara separata varumärken, men dela gemensamma funktioner. För medlemmarna kommer det innebära att bolaget kommer att kunn satsa ännu mer på medlemsupplevelsen.

Den nya koncernen satsar på expansion och att öppna fler enheter under 2021 och 2022. Namnet på det nya företaget blir Notta Group AB, medan varumärkena på dotterbolagen kvarstår.

Foto: Mattias Hamren