Nyheter

Nu startar bygget av Nya Järvenskolan i Katrineholm

De äldsta delarna av Tallåsskolan i Katrineholm är daterade från 1920-talet och skolan stod klar i nuvarande skick 1946. Nu byggs Nya Järvenskolan alldeles intill med stor hänsyn till den ursprungliga skolan.

– Vi har delat upp projektet i två delar, säger Anders Bürger, projektchef på NCC Sverige AB. Den gamla Tallåsskolan med bevarandekrav kommer vi att uppdatera i etapp två. För att inte inkräkta på den gamla skolan bygger vi en inglasning mellan skolorna för att synliggöra den gamla skolans fasad.

Social hållbar miljö

Under hösten 2020 påbörjades arbetet med stommen på den nya skolan. Dessförinnan hade man påbörjat bygget av en ny idrottshall på 1 500 kvadratmeter. Skolan kommer att bli på 9 000 kvadratmeter och dimensionerad för 1 300 högstadieelever.

– Fokus ligger på det nya sättet att undervisa och den nya pedagogiken där hållbarhet har varit genomgående inte bara i själva byggnaden utan att även miljön ska vara utformad efter social hållbarhet. Det ska exempelvis inte finnas undanskymda utrymmen där mobbning kan förekomma.

Viktig satsning

– Det är Katrineholms Fastighets AB som är byggherre och NCC Sverige AB som är totalentreprenör. Före semestern 2018 utlystes en upphandling som vi vann, fortsätter Anders Bürger. Det blev därefter ett uppehåll i projektet på grund av bevarandekraven på den gamla skolan. Vi arbetade vidare med detaljplanen men det blev ändå ett tapp på några månader. Byggstarten skedde i april 2020 då vi började med idrottshallen, som kommer att stå klar och lämnas över under hösten 2022. I december reste vi stommen till själva skolan och där kommer vi också att ha ett överlämnande till höstterminens början 2022.

För Katrineholms kommun är det en investering på 240 miljoner kronor. Personalen kommer att få attraktiva lokaler och en trevlig arbets- och läromiljö. Eleverna kommer att få möjlighet att arbeta i olika hemvister beroende på inriktning som de har valt. Sammantaget blir det en bra skola med moderna tekniska förhållanden. Man har valt att certifiera skolan efter miljöbyggnad Silver vilket innebär höga krav på både luft, ljus och ljud som några exempel.

Involverande arbetssätt

Den nya skolans exteriör ska inte få dominera över den gamla skolan. Därför får den murade fasader som kommer att slammas. En påkostad fasad utifrån flera hållbarhetsaspekter. Det är inte lätt att välja material då skolmiljöer utsätts för slitage. Här har man dock valt en gedigen lösning. Skolan är på fyra våningar med en femte för all teknik. Man satsar också på en fin utemiljö som ännu befinner sig på skisstadiet.

– Den gamla skolan är i full drift under byggnationen, vilket innebär att vi alla måste ta stor hänsyn. Vi som är på plats ska vara föredömen och föregå med gott exempel och då förhoppningsvis locka ungdomar till byggbranschen. De klasser som valt teknik får komma på studiebesök för att känna sig delaktiga i projektet, avslutar Anders Bürger.

Fakta:

Byggherre: Katrineholms Fastighets AB

Totalentreprenör: NCC Sverige AB

Arkitekt skiss: Törnquist & Törnquist AB

Utförande arkitekt: Mondo arkitekter Värmland AB

På bilden: Tallåsskolan är en stor skola i Katrineholm och bygger på social hållbarhet och kvalitet med fokus på modern och inkluderande undervisning

Illustration: Ylva Matikainen, Mondo arkitekter Värmland AB