Nyheter

Byggbranschen står stark genom pandemin

– Den stora konkurslavinen uteblev. Under året har många företag i utsatta branscher kört på fälgarna men ändå överlevt. Konkurserna ökade i våras, men sedan sjönk konkursnivåerna tillbaka ordentligt, säger Richard Damberg, ekonom på UC till tidningen Byggnadsarbetaren.

Läs också

Det blev ingen konkursvåg i byggbranschen p.g.a Covid-19. Trots farhågorna. 1 232 byggföretag la ner verksamheten 2020. Det är marginellt fler än 2019.

Runt 50 procent av alla konkurser inom byggbranschen kan betecknas som oseriösa, fortsätter Richard Damberg:

– Ny statistik från oss visar att av de byggföretag som faktiskt gick i konkurs kan hela 50 procent betecknas vara oseriösa, det vill säga har brister i företaget vad gäller skatter och registreringar. Det är fortfarande för lätt att fuska och använda aktiebolag som brottsverktyg och det problemet har knappast minskat under pandemin. Tvärtom finns det risk för att oseriösa aktörer använder sig av stödpaketen för att berika sig själva.