Nyheter

T-Emballage Bygg har utvecklat branschens första fossilfria byggfolie

Det bubblar av hållbarhetsinriktade innovationer i byggbranschen och nu ökar T-Emballage Bygg utvecklingstakten ännu mer. Först ut är den fossilfria byggfolien T-Tät Standard BIO.  

Som ett led i att minska sin miljöpåverkan har T-Emballage Bygg utvecklat en byggfolie baserad på grön bioplast. Byggfolien T-Tät Standard BIO, som kommer att sitta i kundernas husväggar, består till 90% procent av fossilfritt material och minskar därmed utsläppen av koldioxid avsevärt. Den gröna plasten är även helt återvinningsbar.

Det är oerhört lätt att snacka om hållbarhet och ha höga ambitioner men nu känner vi på allvar att vi verkligen tar konkreta utvecklingssteg. T-Tät Standard BIO är det första officiella släppet men är också starten på ett bredare och mer omfattande initiativ som kommer att presenteras för marknaden under 2021, Marcus Ahlstedt, VD på T-Emballage Bygg.

Den gröna plasten kallas för I’m green™ Polyeten och är utvecklad av ett bolag som heter Braskem. Samma material används idag på bred front i ett antal andra branscher men T-Emballage Bygg är först ut i byggbranschen.

Istället för att utgå från den fossila råvaran olja är plasten tillverkad av ett hållbart råmaterial där bioetanol extraheras från brasilianska sockerrör. Sockerrören fångar CO2 från atmosfären i sin årliga tillväxtcykel.

Detta innebär att produktionen av I’m green™ Polyeten bidrar till att minska utsläppen av växthusgaser jämfört med konventionell polyeten tillverkad av fossila råvaror som olja eller naturgas. En miljöförbättrare från start alltså. Leverantörerna av råvaran uppfyller fastställda kravprinciper för hållbar utveckling som täcker aspekter så som respekt för biologisk mångfald och god miljöpraxis. Dessa kravnivåer står i stark kontrast till icke hållbar råvaruproduktion av sockerrör och skövling av regnskog som ibland med rätta lyfts i debatten, exempelvis kopplat till Amazonas.

– Utmaningen är ofta att kunna säkerställa samma kvalitet och funktionalitet som i mer traditionellt fossilbaserade material. I detta fall har vi gjort samma omfattande kvalitetstester som vi alltid gör och känner oss helt trygga med att kunna erbjuda den premiumkvalitet som vi vill leva upp till,  avslutar Johan Nyman, Produktchef på T-Emballage Bygg.

T-Tät Standard BIO lanseras i början på januari 2021.