Nyheter

Swerock förvärvar från Snells två täkter och en betongfabrik i Luleåområdet

– Med detta förvärv välkomnar vi fyra nya medarbetare och stärker Peabs marknadsposition inom asfalt, ballast och betong i Norrland. Vi skapar även förutsättningar för att utveckla en återvinningsverksamhet (Recycling) där återvunnet material återförs i tillverkningen av nya produkter, säger Patrik Silfvernagel, regionchef Norrland, Swerock och Peab Asfalt.

Det är Peabs dotterbolag Swerock som fortsätter att växa genom förvärv av betong- och ballastverksamhet i Luleåområdet. Den förvärvade verksamheten omsatte cirka 60  miljoner svenska kronor 2020 och hade fyra anställda.

Swerock förvärvar från Snells två täkter och en betongfabrik i Luleåområdet samt ett antal fordon och maskiner. Förvärvet stärker Peab i området och innebär synergier för såväl Swerock som Peab Asfalt. Swerock har sedan tidigare en täkt centralt i Luleå. Peab Asfalt, systerbolag till Swerock inom Peabkoncernen, har asfaltverk i den ena täkten.

Tillträde skedde den 4 januari 2021.