Nyheter

Hur fungerar digital projekthantering?

Addmobiles Facebook
LinkedIn
Twitter

Addmobiles projektchef Morgan Pernryd berättar i följande inlägg om hur man planerar arbetsorder i projekthanteringssystemet:

”På AddMobile vet vi hur digital projekthantering kan underlätta för företag inom byggbranschen. Därför fortsätter vi nu vår bloggserie om hur smidigt det är att arbeta digitalt och hur ett arbetsflöde i AddMobiles projekthanteringssystem kan se ut – från kundförfrågan till avslutat arbete och projektuppföljning.

I del 1 av bloggserien gick vi igenom projekthanteringens 4 första steg – kundförfrågan, kalkyl, offert/anbud samt skapande av arbetsorder. I den här andra delen går vår Projektchef Morgan Pernryd igenom steg 5 och 6 – hur arbetsorder planeras och kommuniceras till fältarbetarna.

Steg 5: Planera ut arbetet till fältarbetare och hantverkare

När din arbetsorder är skapad är det dags att planera när den ska utföras och vem eller vilka som ska genomföra arbetet. I AddMobiles projekthanteringssystem finns olika vyer som hjälper dig att planera arbetsdagarna beroende på behov och arbetssätt:

Översiktsvyn

För snabb och smidig överblick – välj översiktsvyn. Den ger er koll på medarbetarnas beläggning och passar er som under arbetsveckorna genomför flera kortare arbeten på olika platser snarare än arbetar med ett projekt som sträcker sig över en längre tid. I översiktsvyn ser du antalet arbetsorder som finns inplanerade på respektive medarbetare, uppdelat på dag och vecka.

Planeringsvyn

För mer detaljer och valmöjligheter – välj planeringsvyn. I planeringsvyn får du en tydlig bild över när personal är inplanerad på olika projekt och arbetsorder. Om ni har projekt som sträcker sig över flera dagar, veckor eller månader hjälper planeringsvyn er med att överblicka hur projekten fortlöper över tid. I planeringsvyn ser ni när de ska utföras, hur lång tid de beräknas ta och vem som ska genomföra dem. Med hjälp av funktionen ”drag-and-drop” kan ni enkelt genomföra omplaneringar av både tid och sinemellan anställda, smidigare än så blir det knappast.

Steg 6: Kommunicera det planerade arbetet till fältarbetare och hantverkare

När du planerat ut arbetsorder skickas de automatiskt till de fältarbetare och hantverkare som tilldelats arbetet. All information de behöver blir då tillgänglig via AddMobiles app i deras mobiltelefoner. Oavsett vilken vy du väljer när du planerar dina arbetsorder kan du när som helst gå in och redigera schemaläggningen samt komplettera eller ändra informationen på ordern. Ändringarna skickas automatiskt till hantverkarna och fältarbetarna så att de alltid har den senaste informationen.”