Nyheter

Per Bolund: ”Träbyggande är klimatsmart och har framtiden för sig”

Här kommer en intervju med bostadsminister Per Bolund av Niclas Svensson, svenskbyggtidning.se:

Större träbyggnader växer allt mer på byggmarknaden. Hur ser Du på en sådan utveckling?

– Det är glädjande att se att träbyggandet även växt i kategorin flerbostadshus och detta tack vare teknisk utveckling och innovationer som gör att träkonstruktioner numera även fungerar för riktigt höga hus. Trä lämpar sig väl för industriellt byggande, bl.a. för att trämoduler fungerar bra att transportera då det är betydligt lättare än betong. Det industriella byggandet där moduler byggs på industrier inomhus har möjliggjort större volymer och minskar risken för byggfel.

– Trä lämpar sig ju också väl för påbyggnader av befintliga byggnader, genom sin lätthet som inte äventyrar hållfastheten i den befintliga konstruktionen.

Träbyggnadsteknik verkar vara stark både när det gäller rationell process och positiv för klimatet? Hur ser du på dessa viktiga frågor?

– Det industriella byggandet gör processen mer rationell, upplägget gör att eventuella misstag i produktionen kan korrigeras så att de inte upprepas framöver. Det är bra.

Trä är i sig är också ett förnybart material som binder och lagrar koldioxid vilket gör det till ett klimatsmart material. Utsläpp genereras först om träet bränns när byggnadens livslängd gått ut.

I Sverige har vi dessutom stor tillgång på trä med våra stora skogar, här är det förstås viktigt att trävirket kommer från ett hållbart skogsbruk.

Hur kan politik och näringsliv samverka för att förnya byggverksamheten, utifrån ditt perspektiv?

– Det sker förstås ett samarbete mellan politik och näringsliv här som på andra politikområden. Från politiken och statens sida är det viktigt att vi ser till att inte i onödan försvåra för träbyggande genom gamla lagar och regelverk. Vi tror också att införandet av klimatdeklarationer kommer att gynna träbyggandet, eftersom vi får ett tydligare hållbarhetsfokus.

Utöver staten har kommunerna en viktig roll i att underlätta för träbyggandet. Forskningsinsatser för hållbart byggande är också mycket viktigt. På flera av landets lärosäten och forskningsinstitut utvecklas just nu värdefull kompetens inom träförädlande industri, hållbart träbyggande, kostnadsoptimering, energihushållning i bostäder, begränsning av växthusgasutsläpp, etc.

Har du någon favoritbyggnad eller favoritprojekt som är uppförd med träbyggnadsteknik?

– Ett projekt jag gillar är Cederhusen i Hagastaden och som jag hade förmånen att inviga. En annan byggnad är Sara Kulturhus i Skellefteå, som ser ut att bli ett fantastiskt trähus när det är klart.

Foto: : Kristian Pohl/ Regeringskansliet