Nyheter

Areco förvärvar fastigheter i Malmös största industriområde

Mitt i Fosieby, Malmös största industriområde med över 300 företag och 10 000 arbetstillfällen, ligger Areco-koncernens två senaste fastighetsförvärv: Bronsspannen 2 och 12.

Bronsspannen 2 har en markareal som uppgår till 3 150 kvm och innefattar 158 kvm kontor, 178 kvm lager samt 125 kvm produktionsanläggning. Fastigheten är upplåten med äganderätt och erbjuder en utvecklingsmöjlighet i form av nyproduktion av lokaler för industriändamål.
Areco välkomnar intressenter redan idag för att diskutera projekteringen av cirka 3150 kvm.

Strategiskt förvärv

Areco Properties ingår i Areco-koncernen, ett svenskt privatägt bolag som för närvarande har 300 anställda fördelat på fem affärsområden. Bolaget fokuserar främst på att förvalta Areco:s befintliga industrifastigheter samt att förvärva och utveckla nya objekt.

I dagsläget finns det ett bestånd av industri- och lagerlokaler samt kontor, butiker och tomtmark framför allt koncentrerade i Malmö och i Helsingborg.

– Vi är glada över att ha fått förmånen att bli ny ägare till Bronsspannen 2 och 12. Förvärven är ett strategiskt steg för bolagets expansion inom kommersiella fastigheter i framför allt Öresundsregionen.

Effektiva kommunikationer

Fastigheterna ligger i anslutning till Malmös två viktigaste trafikleder, Inre och Yttre ringvägen, vilket underlättar transport till stadens centrum som ligger cirka fem kilometer bort.