Nyheter

Störtdyker

Alla pilar pekar neråt i Sveriges Arkitekters branschrapport 2020. Omsättning och rörelsemarginal minskar, arvodena är pressade och arbetslösheten är den högsta på 15 år. Men allt är inte nattsvart – vissa segment och företag klarar sig bra.

– Våra arkitektföretagare har upplevt en rad oerhört goda år. Nu dyker marknaden, projekt skjuts upp eller ställs in vilket så klart påverkar arkitektföretagen negativt. Det allvarligaste ur ett samhällsperspektiv är att de offentliga investeringarna minskar, alltså i skolor, särskilda boenden och andra kommunala och regionala projekt som är nödvändiga för allas vårt välbefinnande, säger förbundsdirektör Tobias Olsson.

Sveriges Arkitekters branschrapport har publicerats varje år sedan 2015 och visar en kraftigt expanderande bransch. I år är rapporten annorlunda utformad än tidigare; ett tidsdokument som speglar den osäkra tillvaro vi alla lever i på grund av coronapandemin.

Årets rapport visar att den brist på visshet som präglat 2020 har gett ett generellt ogynnsamt avtryck i arkitektbranschen. Majoriteten av de företagare som svarat på förbundets sysselsättnings- och arvodesenkät ser minskade möjligheter att få offentliga uppdrag att rita skolor och andra samhällsfastigheter. Även kommersiella lokaler som exempelvis hotell, handel och industri har bromsat in. Fler företag ger positiva svar i fråga om bostäder. Bostadsbyggandet ökade under årets första sex månader, men enligt SCB:s prognos minskar det 2021.

De mindre företagen (1–50 anställda) är generellt mer optimistiska än de stora i enkäten. De är nöjda med sin beläggning och vissa planerar att nyanställa.

– En orsak till de mindres ljusare syn är en marknadsförändring som antagligen kan kopplas till coronapandemin. Fler privatpersoner än tidigare har anlitat arkitekter under året och det är uppdrag som i första hand går till småföretag. Det ska bli intressant att se om trenden med privatpersoner som byggherrar håller i sig, säger Tobias Olsson.

De i sin helhet nedåtgående siffrorna innebär dock att de flesta arkitektföretag behöver rusta sig. För att inspirera Sveriges Arkitekters företagande medlemmar har en rad kvalificerade branschföreträdare skrivit varsitt kapitel med bäring på arkitektföretagens framtid. Flera av författarna återkommer till resiliens, det vill säga motståndskraft genom förändringsförmåga, som en nyckel till framgångsrikt företagande. Alltså att noga hålla koll på de globala megatrenderna liksom på de mindre lokala och snabbt ställa om utifrån omvärldsförändringar.

– Vi uppmanar företagarna att använda den här skakiga tiden till att ställa om – allt ifrån att kompetensutveckla sina medarbetare till att erbjuda nya typer av kundnytta. Med branschrapporten hoppas vi kunna ge stöd till våra företagande medlemmar, säger Tobias Olsson.

Bild av Malachi Witt