Nyheter

Tre affärsområden blir ett när NIRAS omorganiserar

NIRAS kan se tillbaka på de senaste två åren som ett kvitto på ett framgångsrikt förändringsarbete och en strategi för ökat erbjudande inom ansvarsfull projektledning för samhällsbyggnadssektorn.

Nu tar företaget nästa steg i den planerade strategin genom att samla alla projektledningstjänster under affärsområdet Project Management, där man erbjuder kunderna ansvarsfull projektledning inom såväl infrastruktur som facility management, energi och bygg.

– Resan för Project Management pågår för fullt redan nu med målet att fördubbla affärsområdets antal anställda under en treårsperiod från ca 50 personer till 100 anställda och det kommer främst ske genom organisk tillväxt men det kan även ske genom förvärv av bolag, berättar Lars Bowald, affärsområdeschef Project Management.

Niras infrastruktursatsning i Sverige startade i Göteborg i slutet av 2018 med uppdrag för Borås Energi och Miljö AB inom projekt- och byggledning för mark- och ledningsarbeten i samband med nyinvestering av kraftvärme- och avloppsreningsverk på Sobacken utanför Borås.

Därefter följde uppdrag för flera kunder inom privat och offentlig sektor, bland annat med uppdrag för Trafikverket i Göteborg inom projekteringsledning berg för Västlänkens del som omfattar Korsvägens station. Nu fortsätter vi med Niras infrastruktursatsning vid våra kontor i Stockholm, Malmö och Norrköping