Nyheter

Svensk standard inom betong ute på remiss

Sedan 2018 har det pågått ett intensivt revideringsarbete med den svenska standarden SS 137003 som beskriver hur SS-EN 206 Betong – Fordringar, egenskaper, tillverkning och överensstämmelse ska tillämpas i Sverige.

Nu finns standardförslaget ute på remiss och det finns möjlighet att lämna åsikter.

– Syftet med revideringen är främst att se över de svenska beständighetsreglerna med hänsyn till nya forskningsrön och erfarenheter. En stark drivkraft har varit att kunna öka andelen klimatförbättrad betong. Det innebär främst att tillåta ytterligare cementtyper och betongsammansättningar med större andel tillsatsmaterial i de exponeringsklasser detta anses möjligt. Branschen har satt upp höga mål avseende minskad klimatpåverkan och färdplaner finns inlämnade till regeringen i samverkan med fossilfritt Sverige, säger Markus Peterson som är ordförande i SIS tekniska kommitté för betong som ansvarar för revideringen.

– Vi har bedrivit ett omfattande arbete. I standardförslaget som nu är på remiss ingår även bland annat en ny ASR-bilaga som har baserats på en helt färsk betongföreningsrapport samt förtydliganden kring t.ex. återvunnen betong, provning av lufthalt och det så kallade EPCC-konceptet. Kommittén har mot slutet av revideringsarbetet behövt anpassa remissförslaget efter den sk neutralitetsprincipen, vilket också är en stor fråga inom den europeiska standardiseringen. Kortfattat handlar neutralitetsprincipen om att standarder inte får ange vem som ska göra vad utan istället vad som ska göras. Vi har också tittat på möjligheten att införa nationella regler för provning av fiberdelning och tagit initiativ kring det på europeisk nivå som nu utreds så vi får se om det kommer med i standarden, avslutar Markus Peterson.

Här hittar du remissförslaget på standarden:

http://kommentera.sis.se/Home/Details/8919

SIS tekniska kommitté för betong:

https://www.sis.se/standardutveckling/tksidor/tk100199/sistk190/

//