Nyheter

Rockwool återvinner isolering från Skaraborgs Sjukhus

18 000 kvadratmeter takisolering från ROCKWOOL installeras just nu på nya delarna av Skaraborgs sjukhus i Skövde. För att minska mängden avfall till deponi återvinner projektet ROCKWOOL stenullsisolering. 

– Återvunnet material är en självklar och viktig del i vår vanliga produktion. Det material som samlas in kan bli till nästan vilka nya ROCKWOOL produkter som helst, vilket enligt oss är en av de stora fördelarna, säger Jonas Zacharoff, VD på ROCKWOOL AB.

Skaraborgs Sjukhus i Skövde genomgår den största tillbyggnaden som gjorts sedan sjukhuset byggdes i slutet av 60-talet. Tillbyggnaden omfattar två separata fastigheter som binds samman på mitten i det som kommer att bli den nya akutentrén.

– Det här är ett mycket stort projekt. Därför känns det oerhört positivt att det spill som uppkommer från takisoleringen kan återvinnas istället för att gå till deponi, säger Mikael Blomquist, delägare i familjeföretaget MB-Tak i Skövde.

Det är MB Tak som installerar takisoleringen och därmed är de en nyckelaktör för att möjliggöra återvinningen på byggarbetsplatsen.

Produkterna som används är TOPROCK CTF System från ROCKWOOL.

– Vi har jobbat med de här produkterna förut och det fungerar jättebra. Installationen går smidigt vilket sparar värdefull tid i projektet, kommenterar Mikael Blomquist.

TOPROCK CTF System är framställda av brandsäker fukt- och vattenavvisande ROCKWOOL stenull. Produkterna levereras sampaketerade på miljöpall som är emballerad i återvinningsbar plastfolie. Lamellerna är tillskurna för att direkt skapa fall på taket.

Redan tidigt i projektet diskuterades återvinning. Tillsammans med återvinningsföretaget Stena Recycling och det lokala logistikföretaget XR Logistik samlas materialet från ROCKWOOL in för att sorteras och kontrolleras.

– Vi har hittat effektiva processer ute på bygget och det fungerar riktigt bra, kommenterar Mikael Blomquist.

När en lastbil kan fyllas skickas materialet till ROCKWOOL fabriker för att gå in i den vanliga produktionen igen. ROCKWOOL lägger stor vikt vid att erbjuda hög spårningsgrad vid återvinningsprojekt.

Stenullsproducenten säkerställer att resultaten dokumenteras noga för att kunna användas som data vid projektens miljöbedömningar.

Jonas Zacharoff hoppas att ännu fler byggaktörer tar återvinning på allvar:

– Vi vet att 31% av allt avfall i Sverige kommer från byggindustrin. Det kräver att vi som verkar inom branschen tar fram lösningar som fungerar i praktiken.

De olika byggprojekten vid Skaraborgs Sjukhus beräknas stå klara år 2023.