Nyheter

Komatsus nya kontorsbyggnad i Umeå blir ett landmärke för limträ och KL-trä

TK Botnia är en av nyckelaktörerna när Komatsu Forest i Umeå just nu genomför en av landets största industrisatsningar. Det är bara ett av många projekt där TK Botnia är involverade och ser till att konstruktioner i limträ och KL-trä blir en del av framväxten av modern, klimatsmart träbyggnadsteknik runt om i landet. Komatsus nya kontorsbyggnad blir ett landmärke för tekniken och utgör samtidigt porten till den nya fabriken.

Satsningen som Komatsu Forest gör i Umeå bär prägeln av hållbarhet. Företaget är en världsledande aktör inom skogsmaskiner. I Klockarbäckens industriområde i utkanten av Umeå genomförs nu en omfattande satsning med ny fabrik och en kontorsbyggnad i träbyggnadsteknik i sex plan.

Kontorsbyggnaden uppförs med trästomme i massivträ och med synligt trä i bärande pelare och snedsträvor. Martinsons är leverantör av trästomme och PEAB är totalentreprenör. TK Botnia (Träkonstruktion Botnia) har ansvarat för konstruktionsutformning.

TK Botnia är ett relativt ungt företag men har jobbat med 200 projekt inom en varierad flora av byggnationer runt om i Sverige. Allt ifrån omvandling av äldre industribyggnader för nya Varvsområdet i Malmö, ICA-butik i vasaloppsorten Sälen till självaste flaggskeppet Sara Kulturhus i Skellefteå – det senare är väl uppmärksammat och räknas som en av världens högsta träbyggnader. Och som pekar ut färdriktningen inom modernt träbyggande.

– Vi har goda erfarenheter av kontorsbyggnader i trä eftersom vi har projekterat många liknande stommar tidigare. Vi kan därför vara trygga med att våra konstruktionsprinciper är beprövade och uppfyller alla krav på byggbarhet, säkerhet och komfort. Träintrycket i projektet blir påtagligt genom att det blir synligt också invändigt i trapphuset., säger Niclas Kjell hos TK Botnia.

Träbyggande ger ökad hållbarhet  

Kontorsbyggnaden vid Komatsus nya anläggning i Umeå kommer att ha ett våningsplan – det tredje – som är en samlingsyta med restaurang, konferensmöjligheter och allehanda mötesplatser internt och externt. Det är också tredje våningen som är utrustad med en skywalk in i fabriken, där exempelvis studiebesök kan genomföras utan störningar i produktionen.

Att uppföra ett kontorshus i flera våningar och även en del i Komatsus satsning handlar i grunden om övertygelsen i hela regionen om att skogsbaserade produkter och komponentsystem har framtiden för sig. Klimatfördelarna avseende koldioxidemissioner baserade på förnybar biomassa från skogen blir allt mer uppmärksammade som en självklar del av lösningen avseende klimatet. Det skapar en framtidstro i ett skogslän som Västerbotten.

– Träbyggandet är i dag en etablerad del av den moderna byggsektorn. Spännvidden i vad vi varit delaktiga i vad gäller inspirerande projekt är ett tydligt bevis för det, säger Gustav Essebro, VD hos TK Botnia.  Jag tänker då på allt ifrån idrottshallar som Nolias nya fotbollshall i Umeå (som just nu byggs några stenkast från Komatsu), epokgörande påbyggnadsprojekt i Trikåfabriken i Hammarby Sjöstad till förskolor i Norge. Det ger oss och byggandet i Sverige kontinuerligt tillskott i erfarenheter. Våra referensprojekt banar väg för ett byggande som värnar om klimatet på ett avgörande sätt. 

Både Niclas Kjell och Gustav Essebro tycker det är utmärkt att huvudorterna i Västerbotten Umeå och Skellefteå ligger väl framme generellt när det gäller träbyggande. Det i sin tur har medfört att tekniken är en etablerad del i 2020-talets byggande runt om i hela Sverige.

Träbyggnader i större skala är därför ingen ny företeelse, utan de flesta aktörer kring projekt har numera en uppbyggd kompetens och tekniken står sig väl i förhållande till exempelvis brandsäkerhet och kostnad. Därtill med stora fördelar sett ur ett hållbarhetsperspektiv. Kontorsbyggnad vid Komatsus nya fabrik i Umeå är därför ett naturligt led i en sådan utveckling.