Nyheter

Sh bygg varslar

Uppsalaföretaget Sh bygg, sten och anläggning varslar om arbetsbrist som berör drygt 10% av de anställda, totalt 50 personer/medarbetare, inom Sh bygg.

Varslet är en del i att höja företagets beredskap inför en stundande lågkonjunktur i byggbranschen.

– Vi är inte ensamma om att stå inför en potentiell arbetsbrist. Det varslas i hela byggbranschen just nu men framförallt så är 2021 i det närmaste helt oförutsägbar för oss, det kan bli ett skapligt eller ett rejält dåligt år, säger VD Lars Svensson.

– Att varsla är en del av vår beredskapsplan och ett av många alternativ för att ta oss igenom en sämre konjunktur. Att gå från varsel till uppsägning är faktiskt en rätt lång väg att gå. Det finns givetvis många åtgärder vi kommer att vidta innan vi går från varsel till uppsägning och just nu tittar vi på alla alternativ vi kan för att undvika att säga upp någon av våra anställda, säger Lars Svensson.

Sh bygg har sedan starten 1923 satsat på att i så stor utsträckning som möjligt arbeta med egenanställd personal. Företagets värdegrund bygger på ett familjetänk där alla hjälps åt, visar omtanke och hjälper varandra. Under 97 års verksamhet har företaget arbetat i både med- och motvind.

– Att hantera utmanande konjunkturlägen är något vårt företag har i sitt DNA. Vi kommer även ta oss igenom det här tillsammans, som en familj som hjälper varandra. Det är en fråga om affärsmannaskap, flexibilitet och kreativitet. Men det vore ansvarslöst att inte ha beredskap för att hantera en situation som är svårt att bedöma, säger HR-chef Arnold Bergman.