Nyheter

Hyresgästföreningen: ”Inför ny kommunal byggbonus – sälj inte ut hyresrätter”

Hyresgästföreningen var de enda som drev investeringsstöd 2014 och nu är det verklighet. Det är viktigt för att möjliggöra ett fortsatt bostadsbyggande av hyresbostäder till rimlig kostnad. Trots det så vill de styrande politikerna i Göteborg ombilda hyresrätter med låga hyror och gör det ännu svårare för sig själva att genomföra sitt bostadsförsörjningsansvar, skriver Hyresgästföreningen i ett pressmeddelande.

– Det måste finnas en bostadsförsörjning som landets invånare kan lita på. Det vi vill belysa är att kommunerna bör lära av varandra och där ingår det att ta ett likartat ansvar för sin bostadsförsörjning och samtidigt kräva finansiellt stöd från staten för att kunna fullfölja det uppdrag som de ålagts. Här vill Hyresgästföreningen kroka arm med landets kommuner för att tillsammans få ett sådant stöd på plats, säger Marie Linder, förbundsordförande för Hyresgästföreningen.

Hyresgästföreningen vill stimulera dagens kommunpolitiker att planera för fler bostäder och minska behoven av försäljningar av kommunala tillgångar.

För att ta del av stödet måste kommunen ha antagit fyra grundvillkor: 

riktlinjer om kommunens bostadsförsörjning, under innevarande eller föregående mandatperiod 

en översiktsplan alternativt gjort en översyn av planens aktualitet, under innevarande eller föregående mandatperiod 

inte ha avyttrat mer än 10 procent av det allmännyttiga bostadsföretagets bestånd, med avtagande ersättning vid försäljning av mellan 0,1 och 10 procent
tolvmånadsperioden 

en detaljplan som möjliggör byggande av minst en bostad under den senaste 

Mer information om och hela rapporten hittar du här:

https://www.hyresgastforeningen.se/faktabanken/rapporter/allmannyttan-saljs-ut-rapport/