Nyheter

Bergvärme ersätter fjärrvärme och kapar energikostnaderna

I Vilhelmina Folkets Hus har ett stort energiprojekt genomförts. Bergvärme har ersatt fjärrvärme. Avsikten är att minska energikostnaderna, få en bättre kontroll på energiflödena och kostnaderna, minska klimatpåverkan och samtidigt förbättra inomhusklimatet.

Minskar värmekostnader

I september togs en ny energianläggning i drift. Fjärrvärmen har ersatts med bergvärme och solpaneler på taken. Dessutom flyttas överskottsvärme från bland annat simhallens spillvatten, kompressorer i kylar och frysar samt inomhusklimatsystemet till fastighetens värmesystem.

Helt ny styr- och övervakning har installerats för energisystem och ventilation.

– Tidigare hade vi skyhöga energikostnader, som bara ökade och ökade oproportionerligt mot budgetmål. Vi kände att vi snart skulle komma till en brytpunkt där vi inte längre skulle ha råd att hålla verksamheten på det sätt vi tidigare har gjort, säger Folkets Hus föreståndare Jenny Lidqvist, med ansvar för verksamhet, personal och ekonomi.

– Vi blev lättade när Ecoclime hörde av sig och presenterade en lösning, fortsätter Jenny Lidqvist. Vi gick in i det här projektet för att minska vår klimatpåverkan, få bättre kontroll över våra energiflöden, förbättra komforten i fastigheten och dessutom spara pengar.

Samtidigt fick Ecoclime en möjlighet att genomföra ett ”pilotprojekt i full skala” för att visa hur mycket energi som företagets lösning lyckas spara i ett befintligt byggnadskomplex i det karga klimat som råder i Vilhelmina.

Projektet består av flera delar:

Bergvärme med 24 borrhål

Sol-värme på taken

Återvinning av värme från hela fastighetens spillvatten

Återladdning av borrhålen

Fastighetsautomation för optimering av energisystemet

Bättre inomhusklimat

Ecoclime uppger att det går att utvinna 95 procent av värmen i spillvattnet och att hela lösningen kan minska energiförbrukningen med 70 procent.

Pussel

Inom installationsprojektet har man varit kreativ och pusslat för att få in all ny teknik utan att bygga ut eller förändra lokalerna.

– Man har varit varsam mot arkitektur och interiör. Det är häftigt att se hur allt har fått plats. Nästan det enda nya som märks är nya ventilationsdon i taken, berättar Jenny Lidqvist.

– Energisystemet har varit i drift sedan september och vi ser fram mot att sänka våra energikostnader kraftigt. Dessutom kommer vi att ha mycket bättre koll på energiflöden och möjligheter att ta fram statistik. Det är också något att se fram mot.

– Vi tror att det här projektet kan vara en inspiration för andra organisationer att ta steget att genomföra liknande ombyggnader, avslutar Jenny Lidqvist.

Projekten Ecofast och Evertherm-Geo

Ecoclima Projekten går ut på att utveckla och validera innovativ teknik för energieffektivisering, -återvinning och -lagring samt att uppnå en bättre inomhuskomfort i fastigheten. Projektet delfinansieras bland annat av Europeiska Regionala Utvecklingsfonden.

FAKTA

Tidplan: januari–augusti 2020

Byggherre: Folkets Hus i Vilhelmina ek. förening

Leverantör: Ecoclime

www.vilhelminafolketshus.se/miljoarbete