Nyheter

Svenskarna renoverar som aldrig förr: Renoveringsindex stiger med 7% sedan januari

Svenskarna renoverar som aldrig förr, vilket sannolikt har att göra med att många spenderar mer tid hemma på grund av pandemin. Under årets tredje kvartal omsatte handeln med bygg- och vvs-varor, färg och elartiklar 18,3 miljarder kronor vilket är en ökning jämfört med motsvarande kvartal 2019.

Under perioden spenderade svenskarna cirka 8,5 miljarder kronor på ROT-avdragsberättigade tjänster. Det innebär att Renoveringsindex* steg med 6,9 procent under januari-september 2020.

Renoveringsviljan bland svenska villaägare är fortsatt stark – det visar de senaste siffrorna från Renoveringsindex. Under det tredje kvartalet spenderade svenskarna cirka 8,5 miljarder kronor på ROT- och avdragsberättigade tjänster.

Under året har Renoveringsindex totalt stigit med 6,9 procent. Trenden syns inte minst i efterfrågan på FAST Decking Line, som är ett professionellt sortiment med allt som behövs för att bygga ett snyggt och hållbart trädäck.

– Vi är glada över det positiva mottagande som FAST Decking Line har fått sedan lanseringen i våras och att siffrorna pekar på att allt fler villaägare satsar på att renovera sina hem. Många drömmer om ett fint trädäck och fördelen med vår lösning är att du kan bygga ditt trädäck med stor flexibilitet och ett slutresultat som ger dig hög premiumkänsla, säger Örjan Matz, produktchef på FAST.

Renoveringsviljan återspeglas även i FASTs egna siffror – under sommaren och hösten har det sammanlagt byggts trädäck med trallskruv motsvarande ytan av cirka 300 fotbollsplaner. Trenden att lägga trall med dolda skruvar, som med FAST Deck Tool™, har i år fått ett stort genombrott och försäljningen av dessa under samma period motsvarar ytan av cirka 50 fotbollsplaner.