Nyheter

Nyckelaktörer i samhällsbyggnadsbranschen: ”Gör om Stockholmsutställningen 1930 – 2030”

”Nyckelaktörer i samhällsbyggnadsbranschen: Stockholmsutställningen 1930 la grunden för funktionalismens genombrott i Sverige. Nu står vi inför nya utmaningar kring hur vi bygger våra städer för att möta klimatkrisen och samtidigt trygga välfärden. Vi föreslår en serie stadsexpon med en internationell utställning som final 2030.”

Det skriver ett antal aktörer – bl.a. Pernilla Bonde, vd HSB Riksförbund, Håkan Danielsson, vd WSP Sverige, Catharina Elmsäter-Svärd, vd Byggföretagen, Anders Nordstrand, vd Sveriges Allmännytta – i samhällsbyggnadsbranschen i Dagens Nyheter/Debatt:

”Hundra år efter Stockholmsutställningen står samhället inför nya utmaningar och hur vi bygger våra städer de kommande tio åren är avgörande för hur vi klarar av att möta klimatkrisen och samtidigt säkra välfärden. Sverige har återigen möjlighet att gå före och exportera fossilfri teknik och klimatsmarta lösningar som kan bidra till hållbara städer i hela världen. Nu vill vi att regeringen tar ledningen för en nationell kraftsamling på innovativ och hållbar stadsutveckling där vi än en gång går före. Vi föreslår därför en serie stadsexpon med finalen i en stor internationell utställning 2030 där vi visar upp fossilfria och attraktiva boendemiljöer.”

”Fem av förslagen från de statliga utredningarna är:

1/Statligt investeringsstöd till konsortier av kommuner och näringsliv

2/Stöd till genomföranden av expon och mässaktiviteter

3/Etablera samlad kunskapsplattform som stöd till utveckling av plusstäder

4/Uppväxling med EU-medel och gröna obligationer

5/Uppdrag till expertmyndigheter att arbeta för att överbrygga glappet mellan vad som är värderingsmässigt och tekniskt möjligt och vad som är tillåtet.”

Läs hela debattartikeln här:

https://www.dn.se/debatt/100-ar-senare-nu-vill-vi-gora-om-stockholmsutstallningen/