Nyheter

Tyréns satsar på ett starkare tjänsteerbjudande genom två nya avdelningar

Andreas Forsgren är ny chef för Plan & Trafik och Björn Andersson är ny chef för Landskap & Ljus sedan 1 september. Båda två är stationerade i Umeå men får nu ansvar för att leda och utveckla Tyréns tjänsteerbjudande inom respektive kompetensområden från Västernorrland och Jämtland ända till Norrbotten.

─ Tillskapandet av dessa nya avdelningar ger oss större samlad kraft att förstå våra kunders specifikabehov och matcha med vår samlande kompetensbredd och spets i hela norra Sverige, säger Helena Markgren, Affärschef för Arkitektur och Projektledning i norr på Tyréns.

Både Andreas och Björn har verkat länge i respektive bransch med utgångspunkt från Umeå. Nu får de ansvar för var sin avdelning med drygt 10 medarbetare som verkar både lokalt och nationellt.

─ Jag ser fram emot att bygga vidare på Tyréns redan starka erbjudande inom planering och trafik i norra Sverige. Jag vill också fortsätta att utveckla vårt erbjudande inom projektstöds, utrednings- och analystjänster där jag ser en stigande efterfrågan från marknaden, säger Andreas Forsgren, Avdelningschef Plan & Trafik.

Andreas har bred yrkeserfarenhet inom statistik, arbetsmarknad, transport och infrastrukturutveckling. Han har lång erfarenhet från arbete i statlig och kommunal sektor, bland annat som Infrastrukturstrateg på Umeå kommun, och har även arbetat på CERUM Umeå universitet och Kvarkenrådet.

Han började på Tyréns februari 2019 och har haft som uppgift att bygga trafikområdet parallellt som han varit uppdragsansvarig och jobbat utredande.Andreas avdelning har nio medarbetare som består av planarkitekter, samhällsplanerare och infrastrukturstrateger och finns på Tyréns kontor i Umeå, Lycksele, Örnsköldsvik samt Härnösand.

Björn Andersson har erfarenhet av branschen sedan början av 1990-talet och har hunnit arbeta inom de flesta områdena inom anläggning. Hans nyfikenhet har bland annat fört honom till Nicaragua som vägprojektör, till en mediaingenjörsutbildning på universitetet och till att bli egen företagare som markprojektör. Sedan 2006 har han framförallt ägnat sig åt uppdragsledning och markprojektering, först på WSP och sedan 2017 på Tyréns.

─ Jag har arbetat mycket tillsammans med landskapsarkitekter i alla möjliga olika markuppdrag. Närjag gavs möjlighet att tillsammans i ett team forma en ny avdelning var det en utmaning jag tände på,och det finns mycket nytt att lära sig i den rollen, säger Björn Andersson, Avdelningschef Landskap & Ljus.

Björns avdelning har tretton medarbetare inom landskapsarkitektur, ljusdesign samt kulturmiljö och finns idag på Tyréns kontor i Umeå och Sundsvall.

─ Jag är väldigt nöjd med rekryteringen av både Andreas och Björn, de har båda ledarprofiler med stor marknadsförståelse och högt kvalitetsfokus. Jag är övertygad om att de båda kommer kunna vidareutveckla det goda samarbete som finns på våra kontor tillsammans med våra kunder, säger Helena Markgren, affärschef på Arkitektur & Projektledning i norr på Tyréns.

På bilden: Andreas Forsgren