Nyheter

Ny skrift bidrar till säker och ergonomisk arbetsmiljö för installatörer

En stor del av en entreprenad utgörs av installationer. Arbetsgivare och projektörer saknar ofta den kunskap som krävs för att arbetsmiljön för installatörer ska bli både säker och ergonomisk. Installatörsföretagen har därför tagit initiativ till en ny skrift som bidrar till att förbättra installatörers arbetsmiljö.

Installatörer besitter expertroller inom el, vvs, ventilation, kyla med flera, men utför sina tjänster utan en självklar säker och ergonomisk arbetsmiljö. Enligt Arbetsmiljöverkets statistik är den främsta orsaken till olyckor och ohälsa i branschen brister i belastningsergonomi.

Installatörsföretagen har därför, tillsammans med flera andra organisationer, tagit fram skriften ”Bra arbetsmiljö för montörer och driftpersonal”, med råd för projektering av installationer. Skriften innehåller information och checklistor som ska bidra till en säker och ergonomisk arbetsmiljö för installatörer.

– Vi beskriver hur installationer och installationsutrymmen bör utformas för att minska den fysiska belastningen för installatörer och driftpersonal. I skriften utgår vi från gällande regler och standarder för arbetsmiljö, säger Magnus Persson, arbetsmiljöexpert på Installatörsföretagen.

Skriften är en samproduktion med syfte att omfatta hela installationssektorn och inkluderar både installations- och driftskedets arbetsmiljö.

  Många företag utför jobb efter ritning. Konsulter, arkitekter och projektörer måste därför ha god insyn i installatörens utmaningar. Vi har tänkt mycket på installatören i det här arbetet, men även på att beställaren kan få ekonomiska vinningar genom att det är korrekt redan på ritningen, säger Hans Söderström, expert i installationsteknik på Installatörsföretagen.

Installatörsföretagen har lett arbetet tillsammans med stort stöd från Svenska kyl- och värmepumpföreningen, Isoleringsfirmornas Förening, Plåt- och Ventföretagen och Svensk Ventilation. Finansiering har bland annat skett genom Svenska Byggbranschens Utvecklingsfond SBUF, Elteknikbranschens utvecklingsfond ETU, Kylbranschens Samarbetsstiftelse KYS och Lindabfonden.

Ladda ner skriften kostnadsfritt på Installatörsföretagens webbplats:

www.in.se/ergonomisk_arbetsmiljo