Nyheter

Unika certifieringsutbildningar för säkert arbete från Byggkeramikrådet och Movant

Byggkeramikrådet behovsanpassar utbudet av certifieringsutbildningar till sina cirka 12 000 medlemmar. Nu kan yrkesverksamma plattsättare för första gången välja digitala utbildningar för kunskap om högre säkerhet i yrkesutövandet. Utbildningarna är framtagna i samarbete med utbildningsföretaget Movant.

Branschorganisationen Byggkeramikrådet (BKR) har i samarbete med Movant tagit fram fyra certifieringsutbildningar och inom kort kommer ytterligare sex. De nya utbildningarna är digitala med bland annat instuderingsfrågor som går att göra hemma vid en dator. Utbildningen avslutas med ett digitalt prov och deltagaren får omedelbar återkoppling på provresultatet. För de som blivit godkända registreras certifieringen automatiskt i kompetensdatabasen och branschens elektroniska personalliggare, ID06.

– Vår kursverksamhet består idag av flera kurser som är grundläggande och en förutsättning för att bli behörigt företag eller behörig plattsättare. Nu kompletterar vi kursutbudet med digitala utbildningar för säkert arbete. Det är viktigt att främja en trygg arbetsmiljö och att kunna leverera tjänster och som medlemmarna efterfrågar, säger Ralf Jerad, VD på BKR.

Effektiv kompetensförsörjning

BKR och Movant har haft ett långvarigt samarbete kring utbildning och kompetensvalidering hos anställda i branschen. När BKRs medlemmar efterfrågade tids- och kostnadseffektiva utbildningar blev det naturliga steget att komplettera platsbundna utbildningar med digitala kurser. Digitala utbildningar har många fördelar, inte minst flexibiliteten, menar Per Nygård, ansvarig för säkerhetsutbildningar på Movant.

– Utbildningarna kan genomföras när det passar medarbetaren och arbetsgivaren. Man studerar i sin egen takt utan att bli störd av andra. En annan viktig aspekt är att man inte behöver resa till utbildningslokalen, vilket sparar både tid och är mer klimatsmart.

De digitala certifieringsutbildningar som erbjuds är följande:

Brandfarliga arbeten:

Härdplast och allergiframkallande produkter

Kvartsdamm

Organisatorisk social arbetsmiljö (OSA)

Den tekniska plattformen har byggts i samarbete med AcadeMedia EdTech och Cortexio som är specialister inom utbildningsteknologi. Inloggade medlemmar bokar utbildningarna på Byggkeramikrådets hemsida.

Fakta:

En certifieringsutbildning är en utbildning där befattningsområdet kunskapssäkras i en väl definierad utbildningsplan. 

Arbetsmiljöverket kräver att de som leder eller utför arbete med skadliga ämnen har fått utbildning och använder rätt utrustning. Läs mer på Arbetsmiljöverkets hemsida.