Nyheter

Beyond 2020: LINK Arkitektur sätter hållbar arkitektur på agendan

På en av världens största konferenser för hållbart samhällsbyggande sätter LINK Arkitektur arkitekturen på agendan. Kan arkitekten vara den länk som krävs för att ta det klimatneutrala byggandet i mål?

Carbon-free construction – a dream or a reality?Så lyder rubriken i den session som LINK Arkitektur leder. Tre talare har bjudits in för att presentera och diskutera vägen mot hållbara städer.

Alexander Landborn belyser arkitektens roll i klimatneutrala byggen och resonerar kring hur vi bygger nu och hur vi kommer att bygga i framtiden. Han bjuder på inspiration och konkreta verktyg för att uppnå klimatneutralt byggande.

Alexander är hållbarhetschef på LINK Arkitektur, med fokus på klimatsmart arkitektur. Han har bland annat arbetat med innovationsprojektet Hoppet, som strävar efter ett helt fossilfritt byggande och som lyckades minska klimatpåverkan med 70 procent. Dessutom har han erfarenhet av Sveriges första NollCO2-byggnad.

– Klimatsmart arkitektur handlar om en helhetsbedömning. Vi måste sluta att jämföra en vägg med en vägg och se till byggnadens totala klimatpåverkan om vi ska nå faktiska resultat. Jag tror att arkitekter har den unika helhetssyn som krävs för att hålla ihop ett projekt och ta det i mål, säger Alexander Landborn.

Tove Lindblad är affärsutvecklingschef på Trimble och ansvarar för att driva deras BIM-utveckling. Hon delar med sig av hur LCA-analyser i tidiga skeden kan nyttjas som rättesnöre under hela designprocessen.

Elsa Fahlén är innovationsledare vid Göteborgs stad och har bland annat erfarenhet av att utmana byggbranschen till nya klimatsmarta lösningar. För att nå klimatneutralitet behöver nya lösningar både skapas och implementeras på inte mindre än tio år. Då är innovation en absolut förutsättning, menar Elsa.

Karin Hammarskiöld, gruppchef på LINK Arkitektur, modererar hela samtalet. Sessionen hålls på engelska och sänds digitalt den 4:e november kl. 13:45-14:45.

Gemensam färdplan för att nå FN:s globala mål
Konferensen World Sustainable Built Environment Conference anordnas vart tredje år och anses vara en av världens viktigaste konferenser inom hållbart samhällsbyggande. Beyond 2020 är den åttonde konferensen sedan starten år 2000 och arrangeras av Chalmers, Johanneberg Science Park, Göteborgs Stad och Rise. Målet är att anta en gemensam färdplan för den byggda miljön, som ska fungera som underlag till nationella, regionala och lokala strategier för att nå FN:s mål för hållbar utveckling.Läs mer om konferensen och registrera dig här: https://beyond2020.se/