Nyheter

Ramirent lanserar nytt planeringsverktyg i 3D för effektiva byggen

Med sitt nya digitala verktyg SitePlanner, tar Ramirent nästa kliv mot att göra byggarbetsplatser mer säkra, hållbara och effektiva. SitePlanner är ett nytt APD-program där alla typer av byggprodukter finns tillgängliga i programmet. Med APD-planer i 3D som flera aktörer kan ha tillgång till samtidigt och göra ändringar i, spår Ramirent att detta kommer effektivisera branschen.  

SitePlanner är framtaget av Ramirents innovationsteam för att göra det enkelt att rita upp arbetsplatsdispositioner, så kallade APD-planer, i 3D och planera bygget utifrån det. Plattformen är öppen även för andra aktörer vilket gör att det smidigt går att bjuda in leverantörer och samarbetspartners för att jobba tillsammans i verktyget.

– Det är lätt att man pratar förbi varandra, men i SitePlanner kan du väldigt snabbt och enkelt rita upp en APD-plan i 3D och när man är flera som ser samma sak visuellt är det mycket enklare att diskutera lösningar och fatta bra beslut. Du ser direkt var byggbodar kan placeras för att optimera flöden eller var du kan ställa upp material exempelvis. Användarna kommer spara mycket tid både i själva planeringsfasen men också när bygget drar igång. Nyckeln till ett effektivt projekt ligger främst i planeringen, säger Samuel Augsburger, försäljningschef på Ramirent.

Verktyget är skalbart både neråt och uppåt och fungerar för såväl små projekt som stora komplexa byggen. Det är ett komplett APD-program där alla typer av produkter, från hjärtstartare till containrar, finns med i programmet. Programmet står helt på egna ben och behöver inte integreras med andra program. Det bidrar till enkelheten för andra aktörer att ansluta sig till en och samma APD-plan i SitePlanner.

– I och med corona har det blivit ännu viktigare att kunna ha effektiva digitala möten. Med SitePlanner går arbetet raskt framåt när alla kan se samma 3D-ritningar och göra ändringar, fast man inte sitter i samma rum. Det blir otroligt kostnadseffektiv men största vinsten är kanske att säkerhetsriskerna kan minimeras, fortsätter Samuel Augsburger.

SitePlanner kräver inga djupgående förkunskaper i BIM eller CAD. Det tar några timmar att lära sig rita upp planer i verktyget. Befintliga APD-planer i 2D kan lyftas in i programmet för att uppdatera dem till 3D.

– Jag lärde mig SitePlanner på 1,5 timme och det har jag fått tillbaka tiofalt sedan dess. I mitt arbete med att offerera våra egna produkter ut mot kund kan jag nu slagkraftigt visa i 3D vad som behövs på arbetsplatsen men framför allt kunna planera och diskutera med kunderna direkt. Behövs bodar, säkerhetsstaket etc och var ska de stå?, avslutar Samuel Augsburger.

SitePlanner köps via licens per projekt. Programmet uppdateras kontinuerligt med nya funktioner för att möta användarnas behov.

På bilden: Exempel på projekt ur apd-verktyget SitePlanner