Nyheter

Byggstart för MVB:s största anläggningsprojekt: Nya Elisedal i Malmö

För MVB:s markavdelning är detta det största anläggningsprojektet hittills med ett ordervärde på över 44miljoner kronor. Beställare är Malmö stad. Markentreprenaden omfattar 19 hektar av terrassering samt nybyggnad av lokalgator.

Strax över 1 km av Jägersrovägen byggs om och breddas. Vidare ska 6500 kvm plattor och 2,5 km kantstenläggas. Området kommer ha 5 hektar grönområden och här ska över 140 st nyaträd planteras och en ny belysanläggning byggas.

– Exploateringen av Elisedal kommer många Malmöbor till godo. Det känns därför extra roligt att få vara en del i utvecklingen av det nya området. Med MVB:s rötter i anläggningsentreprenader känns det som en stor bekräftelse på vårt kunnande att vi nu får ta oss an ett så omfattande projekt som Elisedal, säger Thomas Ellkvist, vd MVB Syd AB.

I området bygger även VA Syd ut sitt VA-nät med huvudledningar, ett större fördröjnings-magasin och en genomgående ravin för hantering av dagvatten.