Nyheter

Nu lanseras det svenskutvecklade projektverktyget C7 i webbversion

Två nya molnbaserade moduler för ständig tillgänglighet oavsett om användaren befinner sig på kontoret eller är ute på fältet. FUJITSU C7 Projektplaneringsmodul bygger på integrerad projektinformation som ger förbättrad tillgång och ökad kontroll av projekt och därmed bättre lönsamhet. FUJITSU C7 Arbetsordermodul minskar pappershanteringen och ger färre steg till faktura, vilket sparar tid.

FUJITSU C7 är ett projektstyrningssystem som ger full kontroll på projekten, från första anbud till sista fakturan. Det kopplar samman alla vardagliga projektuppgifter till ett enkelt flöde i ett enda system. FUJITSU C7 kan användas oavsett bransch, men är starkast där behovet av daglig uppföljning, flexibilitet och enkelhet är stort.Idag är väletablerat i branscher som asfalt, bygg, anläggning och energi.

Fujitsu utökar projektstyrningssystemet FUJITSU C7 med två helt nya molnbaserade moduler, en för planering av projekt och en för hantering av arbetsorder. Avsikten med lanseringarna är att ge dagens kunder bättre lönsamhet och konkurrenskraft genom ökad tillgång till information och kontroll över sina pågående projekt oavsett var de befinner sig, på kontoret eller ute på fältet. FUJITSU C7 passar framförallt företag som verkar inom branscher för infrastruktur, byggbolag med fokus på anläggningsarbeten och energibolag. Lanseringarna utgör det första steget av flera i att tillgängliggöra projektstyrningssystemet i sin helhet som molnbaserad tjänst från 2021.

– Med denna lansering kan vi erbjuda en mer komplett projektstyrningslösning. Redan nu hör vi positiva reaktioner från kunder som testat nyheterna. Detta kommer ytterligare förstärka de effektivitetsvinster på uppemot 30-40% som finns hos de som använder FUJITSU C7 idag, säger Olof Arnell, Product Manager Fujitsu C7.

FUJITSU C7 projektplaneringsmodul

Fujitsu C7:s projektplaneringsmodul är ett webbaserat verktyg som ger våra användare omedelbar insyn och kontroll över resursanvändningen nu men också möjlighet att göra prognoser för resursanvändning över tid. Verktyget stödjer projektledaren för att kunna planera projekt effektivt men också resursägare i att skapa en balanserad resursanvändning över tid. Grundinformation såsom projekt och resurser hämtas från övriga moduler i C7 för att minimera dubbelinmatning. Det besparar företagen både tid och pengar.

FUJITSU C7 arbetsordermodul

FUJITSU C7 arbetsordermodul huvudsyfte är att göra administrationen kring arbetsordrar betydligt enklare, från att skapa och planera till att följa upp arbetsorder. Tack vare ett digitaliserat arbetsflöde blir pappershanteringen mindre och faktureringsstegen färre och kan ske med enbart ett klick.

– En av våra kunder uppskattar att de sparar upp till 30 minuter per faktura genom att använda en digitaliserad arbetsorderhantering fullt ut. Om en arbetsledare skickar 5-10 fakturor varje månad blir det snabbt många arbetstimmar att lägga på kärnuppgifter istället. Det gör mig stolt och bekräftar att vi är på rätt väg gällande utvecklingen av vårt erbjudande, säger Olof Arnell, Product Manager Fujitsu C7.

Tillgänglighet och pris

FUJITSU C7 projektplaneringsmodul kommer finnas tillgänglig från oktober och FUJITSU C7 arbetsordermodul från november. Användarbaserad prissättning gäller, dvs användare per månad.