Nyheter

Hunton fälls för otillbörlig marknadsföring av träfiber- och cellulosaisolering

– Vi beklagar att den här frågan inte kunde lösas på annat sätt, men felaktig och direkt vilseledande marknadsföring är allvarligt. Marknadsföringen från byggbranschens aktörer måste gå att lita på, inte minst när det gäller så viktiga frågor som klimatpåverkan och brandskydd, säger Mats Björs, vd på Swedisol.

Patent- och marknadsdomstolen fäller Hunton AB och Hunton AS för otillbörlig marknadsföring i enlighet med den stämningsansökan som branschföreningen Swedisol lämnade in i maj 2018. Swedisol beklagar att frågan behövde avgöras i domstol men menar att utgången är viktig för sakligare marknadsföring i byggbranschen.

Huntons marknadsföring ger bland annat intrycket att träfiber- och cellulosaisolering är miljövänligare, fuktsäkrare och mer brandsäker än mineralullsisolering.

Mineralull har den högsta brandreaktionssklassningen enligt EU:s regelverk eftersom den består av ett icke-organiskt material och är obrännbar. Den isolering som Hunton marknadsför har betydligt sämre brandreaktionsklassning än mineralull. Huntons vilseledande marknadsföring ger även intryck av att mineralull är dåligt för hälsa och miljö.

– Domstolen har fastslagit att genomsnittskonsumenten inte har djupgående kunskaper om produkternas påverkan på miljö och klimat, brandsäkerhet, byggnadsfysik eller isoleringsförmåga. Därför är det viktigt att byggbranschens aktörer inte använder sig av den här typen av vilseledande marknadsföring som Hunton har gjort, säger Mats Björs, vd på Swedisol.

De påståenden vilka domstolen vid vite om två miljoner kr förbjuder Hunton att använda vid marknadsföring av träfiber- och cellulosaisoleringsmaterial är bland annat följande vilseledande påståenden:

”Genom att använda Hunton Nativo Träfiberisolering bidrar du till att minska utsläppen av CO2 och andra växthusgaser”

”Hunton Nativo Träfberisolering är en miljövänlig isolering”.

”Träfibermaterial förkolnar på ytan medan mineralull smälter. Mineralull kommer därför att försvinna (smälta bort) under ett brandförlopp, och därmed exponera andra konstruktionsdelar för lågorna mycket tidigare än träfiberisolering skulle göra.”

”Nativo Träfiberisolering är inte lika beroende av en tät inre ångspärr som mineralullsisolering”.