Nyheter

Whites träarkitektur uppmärksammas under Archtober i New York

I Skellefteå börjar en av världens högsta träbyggnader ta form. Med sina 20 våningar blir Sara Kulturhus ett nytt landmärke i staden och en av världens högsta träbyggnader. Nu visas den spektakulära byggnaden upp under Archtober i New York.

Sara Kulturhus går nu från vision till verklighet. Den höga träbyggnaden har uppmärksammats världen över. På utställningen Woodlife Sweden: Meet the Architect, under den årliga arkitekturmånaden Archtober kommer de ansvariga arkitekterna bakom Sara Kulturhus, Robert Schmitz och Oskar Norelius att dela fördjupad insikt i projektet samt diskutera fördelar och utmaningar med att jobba med trä.

– Det är en ära att få presentera detta unika projekt för världen under Archtober. Vi är fortfarande i en kunskapsinhämtningsfas, men vi ser att attityden har förändrats bara under den tid vi byggt Sara Kulturhus. Det gäller att utveckla nya hållfasta produkter, minska osäkerheten och hitta normer och standarder som håller nere priserna, säger Robert Schmitz, ansvarig arkitekt, White.

Arkitekterna belyser den enorma potentialen med trä som materialval, men konstaterar också att mer kunskap krävs för att hela branschen i större utsträckning ska välja trä som byggnadsmaterial. I takt med ett ökat fokus på klimatpåverkan av byggnadsmaterial har byggnader med trästomme fått en allt större betydelse.

– Det är projekt som detta, där innovation och kreativitet är av yttersta vikt, som driver på förändring och utveckling. Trä är rätt väg att gå för en mer hållbar framtid och förhoppningsvis får byggnader som Sara fler arkitekter och konstruktörer att inse att det går att använda trä även i större och mer komplexa projekt, säger Oskar Norelius, ansvarig arkitekt, White.

Med en uttalad vision om klimatpositiv arkitektur från år 2030 söker White Arkitekter ständigt nya sätt att bygga mer hållbart. Det görs bland annat genom att alltid utreda möjligheten att bygga klimatneutralt i kombination med en ökad satsning på träarkitektur. Detta eftersom trä är det enda förnyelsebara och koldioxidneutrala byggnadsmaterialet. Mot denna bakgrund valde Whites arkitekter Robert Schmitz och Oskar Norelius att redan 2015 ta fram ett förslag om ett höghus i trä i tävlingen om att utforma Sara Kulturhus i Skellefteå.

– När tävlingen att designa byggnaden utlystes 2015 fanns det inga önskemål i programmet om att använda trä. Vi såg tidigt en potential att rita på ett höghus i trä och vi ville bryta ny mark. Råvaran fanns runt hörnet och Skellefteå Kommun är en ”trästad” som hade antagit en strategi kring detta, säger Robert Schmitz.