Nyheter

Renoveringsbehovet i miljonprogrammet är akut – EU:s gröna giv en del av lösningen

EU-kommissionen presenterade den 14 oktober 2020 sin satsning på renoveringar som en del av EU:s gröna giv. Initiativet är avgörande för att minska utsläppen, återstarta ekonomin och skapa attraktivare bostadsområden.

Det skriver Fredrick Federley (C), ledamot i Europaparlamentet, och Catharina Elmsäter-Svärd, vd för Byggföretagen i en debattartikel i Dagens Samhälle:

”Renoveringsbehovet i det svenska fastighetsbeståndet är stort. Enbart inom det så kallade miljonprogrammet är läget akut för 300 000 lägenheter och ytterligare 500 000 behöver renoveras på sikt. Problemet gäller inte bara storstäderna, utan behovet är stort i hela landet.

Enligt en rapport framtagen av Byggföretagen och Installatörsföretagen behöver var sjätte lägenhet i kommunalt ägda fastigheter byggda mellan 1960 och 1970 renoveras. Därför välkomnar vi EU-kommissionens strategi för att ta bort hinder för renovering. Målsättningen är en gradvis fördubbling av den nuvarande renoveringsgraden – vilket kan leda till renoveringar av upp till 35 miljoner fastigheter i Europa till 2030.”

Läs hela debattartikeln här:

https://www.dagenssamhalle.se/debatt/miljonprogrammet-kan-rustas-upp-tack-vare-eus-grona-giv-34081