Nyheter

Ny ekonomi- och finanschef på Tornstaden

Marcus Westman har rekryterats till rollen som ny ekonomi- och finanschef för Tornstadenkoncernen. Marcus kommer att ingå i koncernledningen och får därmed en nyckelroll i Tornstadens framtida utveckling. Han kommer närmast från Serneke där han har haft rollen som Redovisningschef och tillträder sin nya tjänst hos Tornstaden vid årsskiftet.

Koncernen har 150 anställda med huvudkontor i Göteborg, samt regionkontor i Stockholm och Malmö. För att stärka upp verksamheten ytterligare inför fortsatt utveckling, har Marcus Westman rekryterats till rollen som ekonomi- och finanschef.

I samband med Marcus tillträde vid årsskiftet, slås funktionerna för finans och ekonomi ihop och Staffan Liljequist delägare och nuvarande finanschef fortsätter att arbeta utifrån sin roll som styrelseledamot. Pär-Henrik Wikhede, nuvarande ekonomichef utses till koncerncontroller samt fortsätter ansvara för koncernens IT-verksamhet och digitala utveckling.

– Jag har fått ett mycket bra intryck av Tornstaden och ser verkligen fram emot att bli en del av bolaget. Tornstaden har en imponerande historik med lönsam tillväxt, tydlig affärsmodell och starka värderingar. Det känns väldigt spännande att få vara med och bidra till den fortsatta utvecklingen i bolaget, säger Marcus Westman.

– Med sin branscherfarenhet, personlighet och stora drivkraft ser jag fram emot Marcus medverkan i koncernens fortsatta utveckling. Det känns mycket bra och jag välkomnar Marcus å det varmaste till oss på Tornstaden, säger koncernchef Jan Edlund.