Nyheter

Överenskommelsen LO sa nej till

Ett ökat undantag vid turordning och hårdare regler för så kallad hyvling (=arbetsgivarnas rätt att minska en arbetstagares arbetstid) – två av de nyordningar som arbetsmarknadens parter hade enats om i LAS-förhandlingarna .LO nobbade överenskommelsen på grund av de två punkterna.

– LO har genom sitt nej skapat en ny situation. Förhandlingarna syftade till att nå en överenskommelse som omfattade hela den privata arbetsmarknaden. Så kan nu inte ske, konstaterar Svenskt Näringslivs vice vd Mattias Dahl till Arbetsmarknadsnytt.se.

NU är det oklart vad som blir nästa steg. I regeringens höstbudget ska nu förslagen i LAS-utredningen bli verklighet. Remisstiden för utredningen går ut måndagen den 26 oktober.

Svenskt Näringslivs vice VD Mattias Dahl hoppas dock fortfarande på att villkoren i överenskommelsen ska bli verklighet:

– Vi behöver få en klar bild över hur Riksdagens partier ställer sig till den, säger han till Arbetsmarknadsnytt.se, men poängterar samtidigt att det är viktigt att arbetet med LAS-utredningen fortsätter som planerat.